Medlemshistorier

Aksjefond - er det så lurt da?

Mange kontakter oss fordi de vil spare til barna, og trenger råd om hvordan de bør gå frem. Kan aksjesparing være et alternativ?

Sandra er som mødre flest opptatt av å ta gode valg på vegne av barna sine, og bidra til at de får en best mulig start på livet og hjelp når de trenger det. Derfor benyttet hun muligheten til å ta kontakt med en av våre rådgivere for å få råd.

Denne våren var nyhetene preget av de mange ulike økonomiske konsekvensene som følge av den pågående pandemien. Børsnedgang og redsel preget selv de mest erfarne analytikerne, og dette hadde Sandra fått med seg. Hun var derfor i utgangspunktet ikke interessert i aksjesparing da hun var redd for risikoen dette innebærer.

Det Sandra ønsket var hjelp til å sette opp en spareplan og velge en trygg innskuddskonto som samtidig gav henne den beste innskuddsrenten. Hun ville spare litt hver måned til hvert av barna og så for seg at det skulle hun gjøre helt frem til barna fylte 18 år.

Sandras yngste datter kom til verden for kun få måneder siden og sådan har mor lang sparehorisont. Ved hjelp av Rentebarometeret fikk Sandra se at det beste tilbudet per dags dato ville gi henne  i underkant av to prosent rente ved sparing i bank, men regner man med inflasjon vil pengene tape seg i verdi og Sandras spareplan vil gå i minus.

Vår erfaring er at mange kvier seg for å spare i aksjefond fordi risikoen oppleves som for høy. Samtidig opplever flere at når man snakker med banken er de mest opptatt av å selge egne spareprodukter og fond, og man blir usikker på om man kan stole på de rådene man får.

Dette hadde også Sandra opplevd, og samtidig var frykten for at barnas sparepenger skulle gå tapt stor. For å dempe frykten forklarte rådgiver i detalj hvordan sparing i aksjefond fungerer, og at ved et langsiktig spareperspektiv vil man redusere risikoen noe. Skal man spare i aksjefond bør man ha en sparehorisont på minst fem år.

Ved hjelp av en sparekalkulator fikk Sandra også se at dersom hun sparte 1 000 kroner på en sparekonto med to prosent rente de neste 18 årene, ville den yngste dattera ha litt i overkant av 250 000 kroner spart hos mor. Ved å spare pengene i et globalt aksjefond vil hun med stor sannsynlighet sitte igjen med rundt 450 000 kroner.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, men da Sandra nå hadde fått forklart hvordan hun selv kunne minimere risiko ved å velge et globalt indeksfond og spare litt hver måned var hun overbevist. Hun følte seg nå tryggere på at barnas penger sto trygt så lenge hun fulgte spareplanen og med kunnskap i bunn kunne hun lettere akseptere risikoen som medfølger. Verdien vil kunne svinge, men ved et langsiktig perspektiv er risikoen lavere.

Sandra har nå startet en spareavtale for barna sine og planlegger også ekstra langsiktig sparing til egen pensjon.

Med kunnskap forsvinner usikkerhet og våre rådgivere stiller mer enn gjerne opp når du har spørsmål.

Norsk Familieøkonomi