Hverdagsøkonomi

Baby på vei? Slik forbereder du deg økonomisk

Å være vordende foreldre kan være fylt med spenning, og skrekkblandet fryd. Hvis du skal få første barn, vil hverdagen din endres for alltid. Det involverer også store økonomiske forberedelser. Her får du noen tips!

Ifølge SIFOs referansebudsjett koster barnet dere 46 840 kroner innen det er fylt ett år. Ettersom budsjettet kun inkluderer absolutt nødvendigheter vil kostnaden fort kunne overstige dette beløpet. Dermed er det mye som bør planlegges økonomisk innen barnet fødes.

Planlegg for et større månedsbudsjett 

Med et nytt familiemedlem på vei, vil det oppstå flere nye utgiftsposter. Dette inkluderer engangskostnader som barneseng og bilsete, samt gjentagende kostnader som blant annet klær og personlig pleie. Det er dermed nødvendig å justere månedsbudsjettet for å lage plass til disse nye utgiftene. For å få en indikasjon på hvor stor andel av budsjettet som bør dedikeres barnet, kan dere benytte SIFOs referansebudsjett.

Ved bruk av budsjett får dere dessuten full oversikt over deres nåværende økonomiske situasjon, og vil sannsynligvis finne utgifter dere kan redusere eller kutte helt ut for å gjøre plass til et nytt familiemedlem. God økonomi handler ikke så mye om å ha mye penger, men å ha et bevisst forhold til dem - og hva man velger å bruke penger på.

For best oversikt bør budsjettet dere setter opp inkludere både inntekter og utgifter, uavhengig av størrelse.

Spar penger på babyutstyr 

Dersom dere har justert budsjettet etter deres nye familiesituasjon har dere nå forhåpentligvis en god oversikt over hvor mye dere har tilgjengelig til å bruke på utstyr til barnet. Utvalget av klær og utstyr til babyer er enormt, og det kan dermed være lett å la seg rive med.

Når dere planlegger hvilke produkter dere skal velge, bør dere først og fremst tenke over deres egen situasjon og bestemme behov ut ifra dette. Selv om naboen har behov for sykkelvogn til barna, betyr ikke det nødvendigvis det at dette er like viktig for dere. Ved å ha personlige behov i tankene når dere er ute og handler utstyr til barnet, vil dere enklere kunne unngå unødvendige kjøp.

Barneutstyr har ofte kort brukstid, og gjenbruk vil i mange tilfeller være et godt alternativ. Vi anbefaler å ta kontakt med venner og familie for å høre om de har barneutstyr liggende som dere kan låne eller eventuelt overta. Med et enkelt søk vil dere også kunne finne nærmest ubrukte klær og utstyr på nett.

Merk: Vis forsikrtighet ved kjøp av brukt bilstol. Tryg Trafikk har skrevet en liste over ting du bør være oppmerksom på i møte med bilstoler på bruktmarkedet.

Permisjon og foreldrepenger  

Dere har kanskje begynt å tenke over hvordan dere skal fordele permisjonen? Foreldrepenger kan sikre dere en inntekt i forbindelse med fødsel og tiden etterpå. Det er imidlertid viktig å være klar over at permisjon og foreldrepenger ikke automatisk henger sammen. Mens alle har rett på permisjon, stilles det strengere krav for å få rett på foreldrepenger.

For å ha rett på foreldrepenger må du ha vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før du mottar stønaden. Alle dagene du har vært i arbeid medregnes. For dagene uten arbeid medregnes opptjeningstiden dersom du har vært i arbeid i fire uker sammenhengende, og tidsrommet mellom hver arbeidsdag ikke overstiger 14 dager. Jobber du fast turnus, vil derimot de dagene du ikke er på jobb regnes med, selv om det går mer enn 14 dager mellom hver arbeidsdag. Det stilles også krav om at årsinntekten din er minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden. For at NAV skal kunne beregne hva du skal ha utbetalt i foreldrepenger, må de ha mottatt informasjon om inntekt og ansettelsesforhold fra både deg og din arbeidsgiver.

Dersom du ikke møter kravene for å få foreldrepenger kan du ha rett på engangsstønad. For å få engangsstønad må du være medlem i folketrygden. Du kan få engangsstønad for hvert barn som fødes eller adopteres.

Bør barnet forsikres? 

Nærmere halvparten av alle barn i Norge er i dag dekket gjennom barneforsikring. Mange er uenige når det kommer til nødvendighetsgraden av barneforsikring. Mens enkelte mener at det offentlige helsevesenet i Norge er nok, mener andre at forsikringen kommer godt med dersom barnet for eksempel skulle blitt alvorlig sykt eller utsatt for en ulykke i ung alder. Nå som dere venter barn er det lurt å gjøre opp en mening på om dere ønsker å forsikre barnet eller ikke allerede nå.

Barneforsikring tilbys i to hovedformer. Den første formen for barneforsikring er en enkel og rimelig barneulykkesforsikring som dekker behandlingsutgifter og gir erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Den andre typen barneforsikring er en mer omfattende og kostbar forsikring, som både dekker ulykke og sykdom. Hvor mye hver enkel forsikring dekker, varierer også innenfor disse to hovedformene.

Dersom du ønsker å ha barneforsikring, bør du vite hva du gjør når du tegner den. Å velge feil kan være avgjørende hvis det utenkelige skulle skje. Den aller viktigste dekningen i en barneforsikring er dekning ved uførhet. Den gir en ekstra økonomisk trygghet dersom barnet i forsikringstiden blir så sykt eller skadet at det blir ute av stand til å fungere i arbeidslivet etter fylte 18 år.

Du kan lese vår test av barneforsikring fra 2021 her.

Finansiering av barnehage 

En annen viktig utgiftspost småbarnsforeldre må ta i betraktning er barnepass. Dersom planen er å jobbe fulltid etter endt permisjon, tenker dere kanskje at barnet skal starte i barnehage. Selv om barnehagetiden kan virke fjern mens barnet fremdeles befinner seg i magen, er det viktig å tenke langsiktig når det kommer til slike betydelige økonomiske utgifter.

Kostnaden for barnehageplass har en makspris på 3000 kroner i måneden fra 1. januar i 2023, der pris for kost (matpenger) kan komme utenom denne maksprisen. Hvis maksprisen er over 6 prosent av husholdningens samlede inntekt, skal du få redusert pris. Du kan lese mer om pris for barnehage hos Udir.

For å være best mulig økonomisk forberedt på foreldretilværelsen anbefaler vi å starte med å sette av en månedlig sum til blant annet barnehagekostnader allerede før barnet er født. På denne måten kan dere bygge opp en buffer, og unngår dermed å bli utsatt for store økonomisk påkjennelser dersom uforutsette hendelser skulle oppstå.

Norsk Familieøkonomi