Sparing og investering

Banker har solgt deg ulovlige pakkeprodukt

Finansdepartementet og Finanstilsynet er enige om at to norske banker har operert med ulovlige pakkeprodukt. – På tide at dette blir stanset, mener Norsk Familieøkonomi.


Det er SpareBank 1 SR-Bank og Larvikbanken Brunlanes Sparebank som har solgt ulovlige pakkeprodukter der kundene må kjøpe flere produkter for å få billigere boliglån.

– Produktpakkeregelverket forbyr to typer produktpakker. For det første kan ikke en finansinstitusjon tilby en tjeneste på betingelse av at kunden samtidig skaffer seg en annen tjeneste. Den andre formen for ulovlig produktpakke er å innrømme en kunde særlig gunstige vilkår på betingelse av at kunden samtidig kjøper flere tjenester, skriver Finanstilsynet på sine hjemmesider.

Betryggende at salget overvåkes

Norsk Familieøkonomi har lenge hevdet at praksisen med produktpakker er uheldig, svære lite tillitvekkende og ikke minst kostbar for husholdningene. 

– Det er en svært urovekkende salgsteknikk å love billigere lån under forutsetning av at man kjøper andre dyre produkter av banken. Vi ser svært positivt på at Finansdepartementet har fattet et slikt vedtak, samtidig som det er betryggende å se at Finanstilsynet overvåker denne type salg, sier sjeføkonom i Norsk Familieøkonomi, Reid Krohn-Pettersen.

– Skaper kjøpepress

Finanstilsynet har undersøkt 25 norske banker for å se om de har markedsført og solgt ulovlige produktpakker. Denne gang var det altså to av bankene som fikk vedtak om å stanse salget av sine produktpakker. 

– Vi håper at Finanstilsynet opprettholder denne overvåkningen, da våre medlemmer stadig vekk melder tilbake til oss om utidig kjøpepress når en er i kontakt med banken. Å koble krav om kjøp av ulike produkter når en er i banken for å etablere et boliglån er ikke bare en uting, men et overtramp som skaper et unødig kjøpepress hos forbruker, i dette tilfellet hos en boliglånssøker., sier Krohn-Pettersen.Norsk Familieøkonomi