Sparing og investering

Boligprisene har økt 140 % på ti år

I pressområder som Stavanger og omegn har boligprisene steget 140 prosent på ti år. Det vil si at den lille leiligheten du kjøpte for en million for ti år siden, nå er verdt 2,5 millioner kroner.

– På grunn av den økningen vi har sett de siste årene, ser vi bare på det som positivt at boligprisene nå øker mindre enn hva mange hadde spådd. Vi skulle gjerne sett at boligprisene stagnerte eller falt litt et år eller to, sier sjeføkonom i Norsk Familieøkonomi, Reid Krohn-Pettersen. 


(Kilde: Eiendom Norge)

Bygger ikke nok boliger

For økonomien generelt sett og for pressområdene spesielt, er det usunt å ha en formidabel vekst på så kort tid. For småbarnsfamilier og nyetablerere blir inngangsterskelen stadig høyere og vanskeligere, og man blir fort tvunget ut på leiemarkedet.

– Vi mener at det ikke bygges fort nok, selv om kapasiteten og ressursene er der, slik at etterspørselen etter boliger blir tilfredsstilt. Marginkravet til boligutviklerne, mener vi er uforholdsmessig høyt, med tanke på deres samfunnsoppgave. Det må bygges boliger som norske familier har råd til å kjøpe, mener Krohn-Pettersen.

Ti år med fest, på tide med edruelighet?

Prisutviklingen i boligmarkedet vil sannsynligvis alltid over tid være positiv. Men det er naturlig med små og korte prisfall.

– I situasjoner som i dag bør man være edruelig når man skal kjøpe ny bolig og øke gjeldssituasjonen. Det er et faktum at oljeinvesteringene er avtakende, store selskaper permitterer og sannsynligheten for økende arbeidsledighet er til stede, sier sjeføkonomen.

På landsbasis har boligprisene steget med 90 prosent på ti år, det vil si ni prosent hvert år. Har du hatt tilsvarende lønnsøkning?

Klikk her for å se innslaget som NRK Rogaland laget om boligprisstatistikken for http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/DKRO99090314/03-09-2014#t=7m16s august.

Norsk Familieøkonomi