Sparing og investering

BSU-banker med «lokketilbud»

Flere banker tilbyr dobbel rente på BSU-sparingen første år for å lokke til seg de unge kundene. Her er det viktig ikke å gå i fellen og velge en bank med dårligere rente fra år to, selv om en lokkerente på 6-tallet i dag kan se fristende ut.

BSU-sparing er noe av det smarteste en kan gjøre i dag som ung. Høy rente på innskudd og direkte fradrag i skatt er elementer som gjør dette til den mest lønnsomme spareordningen for unge til og med fylte 33 år.

Hvordan blir du lurt?

Men du som ung eller vi som foreldre til de som kommer inn under denne ordningen, må ikke bare velge bank for BSU-sparingen ut fra der vi alltid har vært kunder. Renten på innskuddet på BSU-kontoen kan nemlig variere betydelig. Her er det viktig å orientere seg om hvilke betingelser som gjelder før en etablerer kontoen. Noen banker opererer med lokketilbud som dobbel rente det første året. Fra år to får du vanlig rente for BSU-konto i banken. Dette er nødvendigvis ikke det beste tilbudet da denne type sparing normalt er langsiktig og renten utgjør mer og mer etter hvert som kontoen øker. Du kan selvsagt starte sparingen i banken med dobbel rente, og deretter se om du får bedre rente i en annen bank fra år to.

Sjekk rentebarometer

For å finne de beste rentene er det viktig å orientere seg på vårt rentebarometer. Dersom vi i dag ser bort fra lokketilbudene varierer renten fra 2,5 prosent til 4,35 prosent. Dette utgjør store forskjeller over en lengre spareperiode. Skulle det vise seg at banken du har valgt ikke har god rente, kan du flytte BSU-kontoen til annen bank. Denne flytteprosessen er det bankene som må ordne, slik at du ikke bryter betingelsene for kontoen. Prosessen er svært enkel, og bør ikke være en grunn til at du beholder sparingen i en bank med lav rente.

Alle banker ønsker å tiltrekke seg unge for at de tidlig skal etablere et kundeforhold til nettopp sin bank. Historien har nemlig vist at bankkundene i Norge har vært svært lojale mot den banken som de først ble kunder i. Dette har heldigvis endret seg de siste årene, og folk er blitt flinkere til å finne de beste tilbudene på både innskudd, lån og forsikring.

Har barnet ditt konto?

Pengene du sparer på en BSU-konto skal kun benyttes i forbindelse med boligkjøp eller til nedbetaling av boliggjeld. Regler ved uttak av konto kan variere noe fra bank til bank, og er verdt å sette seg inn i før en velger hvilken bank en ønsker å spare i. Noen banker gir også garantier i forhold til hva du kan få som lån dersom du har en BSU-konto i deres bank.

Har du som mor eller far barn som nærmer seg etableringsfasen og har mulighet til å spare penger så bør du anbefale at barnet ditt oppretter en fast BSU-sparing i en god bank. Husk at best utbytte får en av kontoen dersom en har skattbar inntekt som gir direkte fradrag.

Verdt å vite om BSU-Sparing:

  • Du kan spare inntil 25 000 kroner per år
  • Direkte fradrag i skatt er 20 % av spart beløp årlig, og utgjør maks 5 000 kr.
  • Tjener du ikke nok til å få fullt fradrag kan resterende overføres til ektefelle.
  • Du kan spare til og med det året du fyller 33 år, og maks beløp er 300 000 kr. + renter.
  • Selv om du har fylt 34 år kan pengene fortsatt stå på konto, men du kan ikke spare mer.
  • Pengene du har spart på BSU-kontoen må brukes til å kjøpe bolig eller betale ned boliggjeld. Brukes pengene til annet formål må du betale tilbake skattefordelen du har hatt.
Norsk Familieøkonomi