Juss

Et rettferdig arveoppgjør

Det er mange ting å tenke på i et arveoppgjør, og arverett kan være vanskelig juss. Det er ofte en krevende følelsesmessig situasjon og kan føre til konflikt i de beste familier. I tillegg kan det praktiske arbeidet med et arveoppgjør være omfattende.

De aller fleste må gjennom et arveoppgjør på et eller annet tidspunkt i livet. Temaet er ikke hyggelig, men når situasjonen oppstår blir opplevelsen ofte bedre med en tredjepart som tar seg av det formelle og praktiske. 

Hvem er arvinger og hva er arven?
Ved et arveoppgjør lurer man ofte på hvem som får arv og hvordan alt skal deles? 

Først må vi derfor finne ut hvem som faktisk er arvinger. Det kan stå i et testament eller følge av arveloven.

Så må vi få oversikt over hva den som har gått bort, etterlater seg av verdier og gjeld. Fordi det ikke finnes noe komplett register over dette, er det ikke alltid så lett å finne ut av. Hvis avdøde var gift eller hadde samboer, må vi også se på hva som faktisk skal inn i arveoppgjøret, og hva ektefellen eller samboeren kan holde utenfor.

Når det er klart hvem som er arvinger og hva som finnes av verdier og gjeld – kan det oppstå uenigheter om fordelingen. Hvem har rett til hvor mye? Hvordan skal ting fordeles? Slike spørsmål er ikke alltid rett frem.

Hvordan skal arven fordeles? 
Når det gjelder selve arveoppgjøret – fordelingen av avdødes eiendeler - er det mange deler å holde styr på. Når alle verdier og gjeld er kartlagt er det spesielt viktig å skille mellom hva som tilhører avdødes formue og hva som er ektefellen eller samboerens eiendeler. Gjenlevende samboers verdier og gjeld skal ikke inngå i boet. Er det gjenlevende ektefelle, må det skilles mellom felleseie og særeie, der gjenlevendes særeie kan holdes utenfor boet. 

I et arveoppgjør kommer også temaet om uskiftet bo inn. Her må rettighetene til førstavdødes arvinger håndteres med forsiktighet, for å sikre en rettferdig fordeling og for å overholde arvelovens bestemmelser.

Det er ofte ikke noe man har tenkt på, men det praktiske arbeidet ved et arveoppgjør kan være omfattende. Alt fra betaling for begravelse, håndtering av fast eiendom som hus, hytter og fritidsboliger - enten ved salg eller overføring til arvinger, overdragelse eller salg av aksjer og fond, samt forsikrings- og pensjonsutbetalinger. I tillegg kommer skattemessige avklaringer, som må ordnes opp i med skattemyndighetene.

En annen krevende del av arveoppgjøret er fordelingen av innbo og løsøre – fordi det ofte knytter seg sentimentale følelser til avdødes eiendeler. Da kreves ofte forhandlinger og kompromisser blant arvingene, spesielt i situasjoner der det ikke er klare retningslinjer i testament.

Til slutt må arven fordeles. Dette skal skje i samsvar med arvelovens regler og eventuelle bestemmelser i testamentet. Målet er alltid en korrekt og rettferdig fordeling, som respekterer både loven og avdødes siste vilje og som i størst mulig grad bevarer freden. 

Ønsker du hjelp?
Står du i et arveoppgjør og kunne trengt litt hjelp? Som medlem i Norsk Familieøkonomi ønsker vi i Legalis å hjelpe deg med dette. Vi vet at arveoppgjør er en krevende situasjon alene og med sorgen som kommer hånd i hånd kan det føles overveldende.

I Advokatfirmaet Legalis hjelper vi med alt et arveoppgjør innebærer. Ta gjerne kontakt med oss her. 

Norsk Familieøkonomi