Tester og undersøkelser

Fondsundersøkelsen 2013

Vi fikk inn nesten 1000 svar da vi inviterte dere til å delta i årets store fondsundersøkelse. Her er noen av resultatene.

I samarbeid med hegnar.no har Norsk Familieøkonomi utarbeidet en større undersøkelse om norske forbrukeres sparevaner. Hele tre av fire mener at staten bør gjøre mer for å stimulere til sparing.

– Det er vi helt enige i, og Norsk Familieøkonomi mener den nye regjeringen må sette i gang nødvendige stimuleringstiltak, sier sjeføkonom Reid Krohn-Pettersen.

Ønsker AMS tilbake

I vår undersøkelse mener 60 prosent av de spurte at det er en god idé å fjerne formueskatten. Hele 70 prosent ønsker å gjeninnføre 90-tallets AMS-ordning (aksjesparing med skattefradrag) som innebar 28 prosent skattefradrag på et årlig innbetalt sparebeløp (10 000 kroner).

Også John Peter Tollefsen som er daglig leder i AksjeNorge tror et nytt forsøk med AMS vil gjøre sparing mer attraktivt.

– AMS stimulerte til langsiktig sparing, og var en suksess i sin tid. Men folk sluttet å spare når stimulansene ble tatt bort. Vi trenger mindre rigide rammer rundt sparingen. Skal en fortsette å spare kan vi ikke ha barrierer som gevinstbeskatning. Alt i alt vil det ikke ha store kostnader for staten, men for den enkelte vil det bety en stor forskjell, mener Tollefsen. 

Tollefsen mener vi nordmenn ikke er like bevisste sparere som folk i resten av verden. Klikk her for å lese hva han mener må gjøres for at vi skal bli mer bevisste.

 

Les også: – Nå må ny regjering levere

 

Svar fra alle respondenter

Svar fra de som sparer (del 1)

Svar fra de som sparer (del 2)

Svar fra de som ikke sparer

Svar fra alle respondenter

 
 
 
 
 

Svar fra de som sparer (del 1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar fra de som sparer (del 2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar fra de som ikke sparer

 
 
 
 
 
Norsk Familieøkonomi