Forsikring

Helseforsikring? Når vi har et av verdens beste helsevesen?

Flere har stusset på hvorfor noen ser et behov for å ha helseforsikring i Norge. Her skal vi fortelle litt hvorfor det ikke er nødvendig, men kan være utrolig gunstig, og i mange tilfeller godt å ha

Når du er medlem av den norske folketrygden, har du også rett på helsehjelp uten å betale for det. I andre land, som eksempelvis i USA, har helt andre ordninger. Det er gjerne i disse tilfellene mange har hørt om viktigheten av helseforsikring. 

I Norge har vi ikke på langt nær dette behovet. Vi får hjelp dersom vi blir syke, uten å måtte frykte de økonomiske konsekvensene av behandlingen. Denne «helseforsikringen» dekker vi alle sammen over skatteseddelen vår. Så hvorfor tilbys helseforsikring i Norge da, mon tro?

Selv om vi har et strålende offentlig helsevesen i Norge, kan ventetiden være lang for å få den hjelpen du trenger for å fungere optimalt. Helsekøen består av en rekke mennesker med ulike behov og med plager av ulik alvorlighetsgrad. Derfor kan enkelte mennesker med ulike plager havne bak i køen, selv om plagene er store, til fordel for mer akutte tilfeller. Det er solidarisk, og det gir mening demokratisk. Men det kan likevel være frustrerende å vente på hjelp. 

På bakgrunn av dette ser noen behovet for å ha en helseforsikring i ryggen. For å få hjelp raskt, uavhengig av den ordinære helsekøen. 

Sniker pasienter med helseforsikring i helsekøen?
Det har vært uttrykt stor bekymring for den økende interessen for helseforsikring. Årsaken til dette er inntrykket av at en rekke pasienter kan nå snike i helsekøen – hoppe foran andre pasienter. Dette stemmer altså ikke – heldigvis, fordi behandlingen blir gjennomført i privat sektor. 

Det betyr at pasienter som får hjelp grunnet sin helseforsikring vil altså ikke snike i køen, men derimot hoppe ut av den offentlige helsekøen. 

Passer helseforsikring for meg?
Helseforsikring er ikke en forsikring vi i Norsk Familieøkonomi mener er obligatorisk å ha. Den kan absolutt ikke stilles på lik linje med husforsikring når du eier bolig, eller bilforsikring når du eier bil. Men, dersom man ser et behov og har økonomi til å betale for en slik forsikring, kan det absolutt være lurt.

Igjen, helseforsikring er ikke en forsikring du MÅ ha. Men det er en forsikring som er svært nyttig å ha, dersom du skulle oppleve at helsen ikke spiller på lag, og du ønsker hjelp raskest mulig – uavhengig av alvorlighetsgrad. 

Vil du få helsehjelp i det offentlige uten forsikring? Ja, selvsagt får du det! Får du sannsynligvis hjelp raskere hvis du har en helseforsikring? Også ja. 

Det er enormt viktig å veie fordeler og ulemper når du skal kjøpe hvilken som helst forsikring, også helseforsikring. Dersom prisen på helseforsikring er en så stor økonomisk byrde at det går utover andre budsjettposter, er valget enkelt – helseforsikringen må vike. Men dersom du ser behovet og har lyst å ha det, så kan du kjøre på!
 

Norsk Familieøkonomi