Sparing og investering

Hvordan kjøpe aksjer
- råd fra investoren

Investeringer i aksjer kan ha ulike formål, det kan være alt fra spekulative veddemål til langsiktig sparing.

Skrevet av: Junaid Razak, Jon Nerseth og Even-Krohn Pettersen i Stavanger Asset Management/Noon Invest

En aksje gir oss en eierandel i ett selskap. Mange aksjer kan relativt enkelt handles på en børs, og det finnes mange tusen børsnoterte selskaper i verden.

Utfordringen ligger i å finne ut hva man skal investere i, når man skal investere og hvor mye. Det finnes ingen fasit eller ett enkelt svar på det. Man har ofte ulike preferanser for både risiko og hva man ønsker at sparepengene skal gå til.

Som en aksjonær, tar man del i verdiskapningen til det selskapet man investerer i og kan høste en gevinst hvis det går bra. Og aksjen kan miste sin verdi hvis det går dårlig.

Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi