Hverdagsøkonomi

Ny strømstøtte fra 1. september

Da var tiden endelig inne for en strømstøtte som sannsynligvis vil være enklere å holde styr på for forbrukerne. Dette er endringen som trer i kraft fra 1. september.

Nå har vi forholdt oss til strømstøtten siden 2021, og ordningen har endret seg støtt og stadig siden den gang. Først ble det vedtatt at staten skulle ta 50 % av kostnadene som overskjøt 70 øre/kWh (eks MVA) for månedlig snittpris på strømmen. Dette ble økt med jevne mellomrom i takt med de ekstreme strømprisene. Fra september 2022 og frem til nå har støtten dekket 90 % av strømkostnadene som overstiger 70 øre/kWh.  

Det er denne type beregning som nå blir endret. Strømstøtten skal fortsatt dekke 90 % av kostnadene over 70 øre/kWh, men nå skal dette beregnes per time, og ikke beregnes ut ifra den månedlige snittprisen på strømmen. 

Hva betyr den nye beregningen for deg? 

Det som har vært vanskelig med strømstøtten frem til nå, er å beregne hva du faktisk skal få i støtte i slutten av måneden. I enkelte måneder i 2022 så vi priser på over 1000 øre/kWh, og hvis du tilfeldigvis brukte mye strøm akkurat disse timene, fikk du ikke støtte for disse, da snittprisen for strøm var langt lavere.  

På den andre siden kunne det også lønne seg å bruke strøm i stor kvanta enkelte timer, fordi du faktisk tjente penger på støtten, nettopp fordi snittprisen for måneden var mye høyere enn den billige timeprisen.  

Du fikk altså ikke støtte for den reelle strømprisen, men for gjennomsnittet av spotprisen for hele foregående måned. Nå skal du få støtte for timeprisen.  

Hvilke regler gjelder fra 1. september? 

Det er fortsatt samme rammeverk for støtten. 90 % støtte av strømpris som overskyter 70 øre/kWh ekskludert nettleie og mva. I tillegg videreføres regelen om at du kun kan få støtte for et forbruk på inntil 5000 kWh per måned. Alt over dette må du betale full pris for.  

Denne ordningen er satt til å vare frem til desember 2024, slik loven står i dag.  

Norsk Familieøkonomi