Hverdagsøkonomi

Samboere - bør jeg kjøpe meg inn i boligen?

Mange par som går fra kjærester til samboere velger å flytte inn i den enes bolig istedenfor å kjøpe nytt i første omgang.

Å flytte sammen oppleves gjerne som ukomplisert, men mange går i fellen ved å ikke kjøpe seg inn fra første stund. Det enkleste er kanskje å leie av samboeren, men da har man ikke rett på overskuddet fra et eventuelt salg dersom det skulle bli brudd, og man kan være vanskeligere stilt ved neste boligkjøp. Som par bør man sikre både seg selv og fellesøkonomien for fremtiden. Dette kan gjøres gjennom å kjøpe seg inn i den andres bolig slik at begge har eierandeler. Når begge har eierandeler i boligen får begge ta del i verdiutviklingen. Det betyr at ved et eventuelt salg sitter begge parter igjen med sin andel av fortjenesten. Da har begge sikret seg egenkapital til neste boligkjøp, uavhengig om det er til ny felles- eller egen bolig. Slik kan man unngå fremtidig konflikt om rettferdig fordeling av verdier og skape økt forutsigbarhet. Før du kjøper deg inn i boligen må dere avklare disse fire punktene:

1. Pris

I utgangspunktet står dere fritt til å avtale hvilken pris dere ønsker kjæresten skal betale for sin andel. Det mest naturlige vil imidlertid være å ta utgangspunkt i markedspris. I de tilfeller hvor boligen er belånt er det naturlig at den som kjøper seg inn også tar over noe av gjelden eller blir medansvarlig for denne.

2. Skriv avtale

Når den ene skal kjøpe seg inn i den andres bolig, må dere skrive en samboeravtale. Denne kan regulere alt dere eier, ikke bare bolig, men bil, båt, hytte, innbo, bankkontoer og hvem som er ansvarlig for hvilken gjeld. Husk at som samboer har du ikke krav på halvparten av boet selv etter et langt samboerskap og felles barn.

3. Tinglys skjøte

For å få det formelle eierforholdet i orden må man opprette et skjøte der begge samboerne står oppført som eiere av boligen. Dette skjøtet må tinglyses i grunnboken hos Statens kartverk for å få rettsvern overfor tredjemenn. Ved tinglysning av skjøte vil det påløpe et tinglysningsgebyr og dokumentavgift på 2,5 prosent av andelen som overdras.

4. Eierandel

En vanlig problemstilling når to personer flytter sammen, er at man ikke har like mye egenkapital. Det ryddigste er om man har lik eierandel og betaler ned likt på lånet, men det er flere måter å gjøre det på dersom man har ulikt utgangspunkt. Det ene er at dere eier ulik andel i boligen, men da bør eierandelen være lik gjeldsandelen og egenkapital. Noen gjør tabben med å betale halvparten av lånet selv om de bare har tinglyst eierandel basert på den opprinnelige egenkapitalen. Eierandel i bolig avhenger både av egenkapital og betjeningsevne, og det finnes mange kreative løsninger for å sikre at eierandelen reflekterer disse. Les mer om fordeling av eierandeler her.


Norsk Familieøkonomi