Sparing og investering

Skattefradrag + superrente = BSU

Det er på høy tid at årlig BSU-sparebeløp økes for å holde tritt med boligprisøkningen. Men fortsatt er det Norges desidert beste banksparetilbud. Setter du inn 20.000 kroner på BSU rett før nyttår får du 4000 rett av på skatten. I tillegg strekker bankene seg langt for å få akkurat deg som BSU-kunde.

Hva sier du til en innskuddsrente på 5,1 prosent? Det er nemlig det du kan få hos de beste BSU-bankene.

Gode BSU-råd

• Ha fast månedlig trekk til BSU. Da merker du ikke så mye at du sparer. 1.667 kroner hver måned blir til 20.000 totalt i løpet av ett år.

• Har du lav inntekt må du passe på å ikke spare så mye at du ikke får benyttet deg av hele skattefradraget.

• Står du uten oppsparte midler på BSU før nyttår, kan det til og med lønne seg å ta opp forbrukslån for å finansiere BSU. Det gunstige skattefradraget overstiger rente- og gebyrutgifter på forbrukslånet så lenge du betaler ned forbrukslånet innen rimelig tid.

• BSU gir deg høyere rente enn på høyrentekonto. Har du råd til det, lønner det seg å sette pengene inn på BSU tidlig i året, og ikke ha dem på lønnskonto eller sparekonto frem til årets slutt.

• Spar så lenge du kan på BSU, selv om du kjøper bolig. Skattefradraget kan og bør utnyttes frem til du har innbetalt det totale sparebeløpet på kr 150.000.

 

Fakta om BSU

• Maksimalt årlig sparebeløp:20.000 kroner.

• Maksimalt innbetalt sparebeløp totalt: 150.000 kroner.

• Skattefradrag: 20 prosentav årlig sparebeløp. Det vil si opp til 4.000 kroner årlig.

• Du kan spare til og med det inntektsåret du fyller 33 år.

• For å få full utnyttelse av BSU kan du vente til senest det året du fyller 27 år med å spare.

 

10 spørsmål & svar om BSU

Kan jeg bruke BSU til kjøp av tomt?
Ja, så sant tomten du kjøper skal bli din faste bolig.

Kan jeg bruke oppsparte midler på BSU til nedbetaling av boliglån?
Du kan bruke den til nedbetaling av renter og avdrag på boliglån.

Jeg har bygget bolig og skal nå bygge garasje. Kan jeg bruke BSU til finansiering av garasje?
Når du allerede har bygget eller kjøpt boligen, kan du ikke bruke BSU-pengene til bygging av garasje. Da må du nedbetale lånet ditt med BSU-pengene først, og så refinansiere lånet i neste omgang.

Hva skjer hvis jeg bruker BSU-pengene til annet enn bolig som for eksempel bil?
Da er det kontraktsbrudd, og BSU-avtalen avbrytes. Skattefordelen som du har fått hvert år må da betales tilbake.

Må jeg spare samme beløp hver år?
Du velger selv hvor mye du vil spare hvert år. Vil du ikke spare noe et år, så går det også fint.

Jeg hadde spareavtale med fullt sparebeløp i fjor (20 000 kroner). Men mine inntekter har ikke vært så høye at jeg får fullt skattefradrag på     4 000 kroner. Kan jeg føre disse fradragene over til påfølgende skatteår? Da er jeg i full jobb igjen.
Du kan ikke fremføre ubenyttet fradrag til neste inntektsår. Du får kun fradrag i inntektsskatten og trygdeavgiften.

Vi skal kjøpe hytte, og har begge tenkt å bruke BSU-pengerne som egenkapital til hytta. Er det noe problem?
Det er ikke mulig å bruke oppspart beløp på BSU til erverv eller nedbetaling av gjeld på fritidsbolig.

Hva ligger det i begrepet om at boligen må anses som "ny" for å kunne bruke BSU?
Boligen må anskaffes etter BSU-avtale er opprettet i banken. Det spiller ingen rolle om boligen du kjøper er ny eller brukt, bare du oppretter BSU før du erverver og tilflytter boligen. Dersom du leier en bolig, oppretter BSU og kjøper boligen etterpå, regnes dette også som “ny” bolig.

Jeg har brukt 50 000 kroner av min BSU til nedbetaling av lån. Nå har jeg 76 000 kroner igjen. Kan jeg foreta ytterligere innskudd da?
Det er ikke lov å foreta ytterligere innskudd på kontoen fra og med det inntektsåret skatteyteren foretar første uttak.

Hva skjer med pengene hvis jeg ikke bruker den innen utgangen av det året jeg fyller 33 år?
Det er ikke satt noen frist for når uttak må foretas. Pengene vil bli stående på kontoen med de rentebetingelser som gjelder for kontoen. Men den dagen du bruker pengene må de gå til boligformål i henhold til de regler som gjelder for uttak. Hvis ikke, må du tilbakebetale det du har fått i skattelette på det du har satt inn på kontoen.

Norsk Familieøkonomi