Tester og undersøkelser

Norges beste banker 2020

Kåringen av Norges beste banker gjennomføres årlig med formål om å avdekke hvilke banker som er best over tid.

Da vi innledet fjorårets undersøkelse av rentenivået i norske banker i 2019, bar tallene preg av flere renteøkninger på kort tid. Det var både blitt dyrere å låne penger, og man kunne enkelt få to prosent rente på sparepenger i bank. Etter et turbulent år er bildet et helt annet.

Rente-race

Få dager etter pandemien ble erklært et faktum av WHO, besluttet Norges Bank å redusere styringsrenten fra 1,50 til 1 prosent. Allerede en uke senere ble renten ytterligere redusert med 0,75 prosentpoeng til 0,25, og til slutt redusert til historisk nullnivå i mai 2020.

Norges Banks pressekonferanser ble startskuddet for et kappløp mellom bankene, for å være den som var først ute med det neste rentekuttet. Likevel viser tall fra vår undersøkelse at de aller færreste banker satt ned boliglånsrenta tilsvarende styringsrenta, som altså totalt sett ble redusert med 1,5 prosentpoeng.

Veiledende priser

I gjennomsnitt kuttet toppbankene i 2020 boliglånsrenten med 1,24 prosentpoeng, og selv om boliglånsrentene blir kalt historisk lave, vet vi at mange opplever forskjellsbehandling. 

Statistisk sentralbyrå bekrefter dette og viser at rentenivået for eksisterende lån konsekvent har vært litt høyere enn for nye lån den siste tiden. Det betyr altså at ikke alle behandles likt, og vi gjentar et av våre viktigste råd - husk at lojale kunder ikke får de beste betingelsene. 

Bankene opererer med såkalt «veiledende priser», og basert på individuelle vurderinger får ulike kunder ulike betingelser. Det betyr at sammenligning er viktig, og for at du skal sikre deg den laveste renten bør du søke lån i flere banker. Vær heller ikke redd for å forhandle med banken din dersom du har nedbetalt en stor andel av lånet, du ser at banken annonserer lavere rente eller du har fått et bedre tilbud i en annen bank.

Sparing = tap

Den historisk lave styringsrenten har derimot også en bakside - latterlig lave innskuddsrenter. Sparer du i bank nå vil du over tid tape penger når man tar hensyn til inflasjon i beregningen. Det er ikke rart at interessen for aksjer og fond har økt betraktelig det siste året. Kanskje på tide å vurdere andre spareformer?

Når kommer økningene?

Den historisk lave styringsrenta har ligget på null siden mai, og det er først nå det viskes om fremtidige renteøkninger. I Norges Banks siste rapport skrives det at «prognosen for styringsrenten innebærer at renten øker gradvis fra andre halvår i år.».

Analytikerne og ekspertene ellers er uenige; DNB mener vi kan forvente første renteøkning i desember eller allerede i september, mens andre banker tror nullrenten beholdes helt til mars 2022.

Fremtiden er altså usikker, og det kan være lurt å forberede seg på renteøkningen allerede nå.

Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi