Personvern

Personvern

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger.

Det er Norsk Familieøkonomi AS som har ansvaret for behandlingen av personopplysninger. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Opplysninger om et kundeforhold benyttes til flere formål:

For å oppfylle forpliktelser vi som organisasjon har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg, samt kundeadministrasjon og fakturering.
Norsk Familieøkonomi vil ved aksept av medlemsbetingelser, personerklæring og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel familiemedlemmer. Norsk Familieøkonomi vil også registrere opplysninger om personer som Norsk Familieøkonomi har avslått å inngå avtale med. Dette for å kunne underrette om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet.

Kundeoppfølging og markedsføring 
Norsk Familieøkonomi gir deg informasjon om produkter innen de produktkategoriene vi kan gi deg fordeler/rabatter etter samarbeid med tredjepart.

Norsk Familieøkonomis produkter deles i følgende kategorier: Rådgivning, Fordeler, Medlemsmagasin, Tester, Undersøkelser og Netthandel. Norsk Familieøkonomi samarbeider med leverandører som leverer pensjon og forsikringsspareprodukter, strøm, drivstoff, alarm, med mer som utgjør dine fordeler. Disse leverandørene er ansvarlig for levering av fordelene Norsk Familieøkonomi tilbyr, og den behandling av personopplysninger som skjer i den forbindelse.

Uten samtykke fra deg vil Norsk Familieøkonomi kunne benytte følgende nøytrale opplysninger fra de andre selskapene, til kundeoppfølging og markedsføring: Ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om.

Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som Norsk Familieøkonomi og du har inngått avtale om, kreves det samtykke fra deg for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger 
Norsk Familieøkonomi behandler personopplysninger med formål om å ivareta dine interesser. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til samarbeidspartnere med ditt samtykke. Oppbevaringstiden vil være til du ber om retten til å bli glemt. Norsk Familieøkonomi vil behandle personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser overfor deg.

Norsk Familieøkonomi vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr/gir adgang til eller du har samtykket til.

Når du besøker Norsk Familieøkonomi sine nettsteder registrerer vi ulike typer informasjon om deg i en "Cookie". En Cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et bestillingsskjema. Det er en Cookie som gjør at nettstedet vårt for eksempel husker hvordan du logget deg på sist og legger dette som standard valg for deg.

Dette avsnittet har som formål å forklare hvordan vi samler data om brukerne på nettsidene våre, hva vi bruker eller kan bruke denne informasjonen til, samt forklare hva du kan gjøre for å kontrollere bruk av denne informasjonen.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker 
Når du besøker Norsk Familieøkonomi på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker:

  • Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
  • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte, eller produkter du bestiller
  • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

Hvordan vi samler og lagrer opplysninger om deg 
Informasjon om deg som bruker blir fanget opp og lagret ved hjelp av cookies/informasjonskapsler og i noen tilfeller din IP-adresse.
All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert, og blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet.

Formålene og hvordan vi benytter data som er samlet inn på nettstedet
Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål:

Analytiske formål
For å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi et system som heter Google Analytics. Her analyserer vi data slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold.

Tekniske formål
For at nettstedet vårt skal være så stabilt som mulig fordeler vi trafikk på flere servere med en trafikkfordeler «junction».

Personlig tilpasninger
For å sikre at innhold blir mest mulig relevant for deg, bruker vi informasjonskapsler som inneholder data som for eksempel fornavn, segment og digital enhet. Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av nettstedet kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kundeforhold.

Markedsføring
Vi bruker informasjonskapsler utstedt av tredjepart for å gi deg mer relevante annonser og relevante tilbud i andre kanaler. Dette er data basert på innhold og sider du har besøkt hos oss. Informasjonen i informasjonskapslene vil bli aggregert før de sendes til tredjepart. Personopplysningsloven med tilhørende konsesjoner og markedsføringsloven regulerer nærmere bruk av kundeopplysninger til dette formålet. Tredjepartsaktører vi bruker er Google, Facebook og Cloudflare.

Du skal være trygg når du blir medlem hos oss. Det skal ikke være tvil om hvilke råd du har fått og hvilke avtaler du har inngått hos oss.

Når gjør vi lydopptak:
Norsk Familieøkonomi er pålagt å gjøre opptak av telefonsamtalen når du blir oppringt om medlemskap fra våre samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere gjør opptak av samtaler som du har med deres samtalesenter. Dette gjøres for eksempel for verifisering av en ordre/aksept.

Lagringstid:
Opptaket skal kun brukes når du eller vi har behov for å dokumentere vår samtale. Opptak lagres i 6 måneder og blir slettet når det ikke lenger er nødvendig å lagre det.

Avspillingsrett:
Anmodning om innsyn i dine opplysninger og avspilling av lydopptak rettes til Norsk Familieøkonomi Personvernombud ([email protected]). Ved anmodning om avspilling av lydopptak må du oppgi tidspunkt for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.

I Norsk Familieøkonomi gir du ditt samtykke ved inngåelse av medlemskap. Fordelen med å gi samtykke er at budskapet fra Norsk Familieøkonomi blir mer nyttig og tilpasset deg personlig. Selv om du gir ditt samtykke vil NORSK FAMILIEØKONOMI ikke utlevere dine opplysninger til andre enn samarbeidspartnere.

Dersom du er registrert som medlem i Norsk Familieøkonomi har du rett til innsyn i vår behandling av dine opplysninger. Det første du må gjøre er å kontakte vårt [email protected] som kan svare på spørsmål og hjelpe deg videre.

Innsyn i Norsk Familieøkonomis lagring og bruk av kundeopplysninger: 
Du kan bestille innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt bruken av opplysningene dine.

Mistanke om uautorisert innsyn: 
Du må konferere med en av våre ansatte dersom du har mistanke om at det har skjedd uautorisert innsyn fra en av våre ansatte. Personvernombud vil bistå deg ved bestilling av en utredning. Dersom det avdekkes at din mistanke er berettiget, vil du bli underrettet om det. Du vil få informasjon om at saken blir håndtert av Norsk Familieøkonomi, samt at den rapporteres til Datatilsynet.

Vi gir svar på alle bestillinger om innsyn så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Noen tilfeller kan ta lang tid, hvis det skjer gir vi deg beskjed og holder deg oppdatert underveis.

Reservasjon:
Dersom du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg. Det er nødvendig at du tar stilling til om det skal gjelde på både epost, telefon og papirpost.

Reservasjon styrer du selv på Min Side på www.norskfamilie.no/minside om hvilke varslinger du ønsker å motta på e-post og SMS.

Oppfølging av dine avtaler som vi er pliktig til vil fortsatt skje, selv om du har reservert deg mot markedsføring.

Ta kontakt med vårt [email protected] om noe er uklart.

Skjermingsrett:
Du kan søke om at kun et begrenset antall ansatte i Norsk Familieøkonomi skal ha tilgang til, og innsyn i dine kundeopplysninger. Vi gjør deg oppmerksom på at skjermingen innebærer en vesentlig reduksjon av Norsk Familieøkonomis tilgjengelighet overfor deg som kunde, slik at du må ta dette meget nøye i betraktning. Det vil kun være et fåtall ansatte som vil kunne betjene deg i tiden fra kl 09:00 til 15:00. Nærmere vilkår for skjerming fremgår av avtalevilkårene i søknadsskjemaet for skjerming som du får fra vårt [email protected].

Når du ikke lenger har avtaler med oss vil vi avslutte ditt medlemskap. Avsluttede kundeforhold arkiveres til du bruker retten til å bli glemt. Et avsluttet kundeforhold slettes ikke om du har utestående krav. For å be om sletting av all data kan du sende e-post til: [email protected]

Trygghet

Vi er opptatt av at vårt medlemskap skal være trygt og brukervennlige. Husk at ditt medlemskap er inkludert ID tyveriforsikring (gjelder ikke prøvemedlemskap betalt av tredjepart).


Du eier opplysningene om deg selv.
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00