Boliglånsbarometer 2 millioner

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 3.54 0 0 50 3.66
2 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 4) 3.64 0 0 0 3.70
3 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 3) 3.99 0 0 0 4.06
4 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 40% 4.00 0 0 0 4.07
5 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 50% 4.02 0 0 0 4.09
6 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 4.03 0 0 0 4.11
7 OBOS-banken AS Grønt boliglån 3.99 0 0 35 4.11
8 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 4.00 0 0 75 4.17
9 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 4.11 0 0 0 4.19
10 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Førstehjemslån 4.06 1,300 0 65 4.22
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån UNG 4.09 0 0 45 4.22
12 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% 4.10 750 0 50 4.24
13 Larvikbanken Grønt boliglån 4.10 0 0 55 4.25
14 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 4.09 1,300 0 65 4.25
15 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Flexilån 4.09 1,300 0 75 4.26
16 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 4.19 500 0 0 4.27
17 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 4.15 0 0 40 4.28
18 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% 4.20 0 0 0 4.28
19 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 4.21 0 0 0 4.29
20 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 4.21 0 0 0 4.29
21 Strømmen Sparebank Grønt boliglån 4.15 0 0 65 4.31
22 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 4.24 500 0 0 4.32
23 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 2) 4.24 0 0 0 4.32
24 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 4.24 500 0 0 4.32
25 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 4.15 1,200 0 75 4.32
26 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/50 % 4.19 0 0 45 4.33
27 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 4.19 0 0 50 4.33
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/50 % 4.19 0 0 50 4.33
29 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 4.26 0 0 0 4.34
30 Melhusbanken Grønt boliglån 4.20 1,000 2,500 50 4.34
31 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 4.20 1,000 2,500 50 4.34
32 Aasen Sparebank Grønt boliglån 4.19 0 0 60 4.35
33 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 4.19 1,200 0 65 4.35
34 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 4.24 0 0 35 4.37
35 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 4.24 0 0 35 4.37
36 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 4.20 1,000 0 70 4.37
37 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Hyttelån 4.24 0 0 45 4.38
38 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/75 % 4.24 0 0 45 4.38
39 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/85 % 4.24 0 0 45 4.38
40 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 4.25 0 0 40 4.38
41 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 4.30 0 0 0 4.39
42 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 4.24 0 0 50 4.39
43 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 4.24 0 0 50 4.39
44 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 4.24 0 0 50 4.39
45 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 4.24 0 0 50 4.39
46 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 4.24 0 0 50 4.39
47 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 4.24 0 0 50 4.39
48 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 4.25 0 0 50 4.40
49 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 4.24 1,000 0 60 4.40
50 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 4.24 1,000 0 60 4.40
51 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 4.24 1,000 0 60 4.40
52 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 4.24 0 0 65 4.40
53 Tinn Sparebank Grønt boliglån 4.25 1,000 0 60 4.41
54 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 4.25 750 2,850 65 4.42
55 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 4.33 0 0 0 4.42
56 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 4.34 0 0 0 4.43
57 Rindal Sparebank Grønt boliglån 4.30 0 0 50 4.45
58 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 50 % 4.36 0 0 0 4.45
59 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 4.36 0 0 0 4.45
60 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 4.29 1,000 2,000 60 4.45
61 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 4.29 1,000 2,000 60 4.45
62 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 50% 4.30 1,200 0 55 4.45
63 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 4.28 0 0 75 4.46
64 Romsdal Sparebank Grønt boliglån 4.30 1,000 2,500 60 4.46
65 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 4.30 1,000 0 65 4.47
66 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 4.30 750 2,850 65 4.47
67 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 80 % 4.38 0 0 0 4.47
68 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 4.34 0 0 35 4.47
69 SpareBank 1 Helgeland Grønt førstehjemslån 4.31 0 0 65 4.48
70 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 4.30 0 0 75 4.48
71 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 4.40 1,000 0 0 4.49
72 Landkreditt Bank AS Boliglån 4.40 1,000 0 0 4.49
73 Vekselbanken Grønt bustadlån 4.35 0 0 50 4.50
74 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 4.35 0 0 50 4.50
75 Vekselbanken Grønt oppussingslån 4.35 0 0 50 4.50
76 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 4.35 0 0 50 4.50
77 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 4.35 750 0 50 4.50
78 SpareBank 1 Gudbrandsdal Grønt Boliglån 4.35 800 0 50 4.50
79 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 4.35 1,000 2,500 50 4.50
80 SpareBank 1 Helgeland Grønt boliglån 4.34 0 0 65 4.51
81 USBL (DNB) Grønt boliglån 4.34 0 0 65 4.51
82 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 4.34 1,000 0 65 4.51
83 DNB Bank ASA Vennelån 4.34 1,000 0 65 4.51
84 DNB Bank ASA Grønt boliglån 4.34 1,000 0 65 4.51
85 DNB Bank ASA Grønt rammelån 4.34 1,000 0 65 4.51
86 Valle Sparebank Grønt bustadlån 4.35 1,000 0 65 4.52
87 OBOS-banken AS Boliglån 50 % (uten medlemskap) 4.39 0 0 35 4.52
88 Andebu Sparebank Grønne rehabiliteringslån 4.34 0 0 85 4.53
89 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 4.40 0 0 35 4.53
90 Andebu Sparebank Grønne boliglån 4.34 0 0 85 4.53
91 KLP Banken AS Fleksilån grønt 4.40 0 0 35 4.53
92 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 50% 4.39 0 0 45 4.54
93 Grue Sparebank Grønt boliglån 4.39 0 0 50 4.54
94 Marker Sparebank Grønt boliglån 4.39 750 0 50 4.54
95 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 4.39 1,000 0 50 4.54
96 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60% 4.46 0 0 0 4.55
97 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 4.46 0 0 0 4.55
98 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 4.40 0 0 50 4.55
99 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 4.40 0 0 50 4.55
100 Etnedal Sparebank Grønt boliglån 4.40 750 0 50 4.55
101 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 4.39 1,000 0 60 4.55
102 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 4.39 1,000 0 60 4.55
103 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 4.40 1,000 0 60 4.56
104 Orkla Sparebank Grønt boliglån 4.40 1,000 0 60 4.56
105 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 4.40 0 0 65 4.57
106 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 4.40 1,300 0 65 4.57
107 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 4.40 750 2,850 65 4.57
108 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 4.40 0 0 75 4.58
109 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 4.44 0 0 60 4.61
110 Aasen Sparebank Midt Boliglån 4.44 0 0 60 4.61
111 Aasen Sparebank Aktiv voksen 4.44 0 0 60 4.61
112 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 4.44 750 0 60 4.61
113 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 4.44 1,200 0 65 4.61
114 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 4.44 1,200 0 65 4.61
115 Odal Sparebank Grønt boliglån 4.45 750 0 60 4.62
116 Sunndal Sparebank Boliglån Grønt 4.45 1,000 0 65 4.62
117 Totens Sparebank Grønt boliglån 4.45 1,000 0 65 4.62
118 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 4.44 1,200 0 75 4.63
119 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 4.49 0 0 35 4.63
120 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 4.50 0 0 35 4.64
121 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 4.50 0 0 35 4.64
122 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 4.49 0 0 45 4.64
123 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 4.49 0 0 45 4.64
124 Voss Sparebank Grønt bustadlån 4.49 0 0 50 4.65
125 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 4.49 950 0 50 4.65
126 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 4.55 0 0 0 4.65
127 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % 4.55 0 0 0 4.65
128 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 4.50 1,000 1,500 50 4.66
129 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 4.49 0 0 60 4.66
130 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 4.49 1,000 0 60 4.66
131 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 4.49 1,000 0 60 4.66
132 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 4.49 0 0 65 4.66
133 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 4.49 0 0 65 4.66
134 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 4.49 0 0 65 4.66
135 Sandnes Sparebank Bate - Grønt Boliglån 4.49 0 0 65 4.66
136 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 4.49 0 0 65 4.66
137 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 4.49 1,200 0 65 4.66
138 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 4.57 0 0 0 4.67
139 Sparebanken Øst Grønt boliglån 4.48 1,250 0 75 4.67
140 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 4.50 1,200 1,500 60 4.67
141 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 4.50 1,200 1,500 60 4.67
142 Jæren Sparebank Grønt boliglån 4.49 0 0 70 4.67
143 Agder Sparebank Grønt boliglån 4.49 900 0 70 4.67
144 Sparebanken Møre Grønt boliglån 4.49 1,000 0 75 4.68
145 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 4.54 1,000 0 50 4.70
146 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 4.55 800 0 50 4.71
147 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 4.55 1,000 0 50 4.71
148 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 4.54 0 0 60 4.71
149 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 4.54 0 0 60 4.71
150 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 4.54 0 0 65 4.72
151 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 4.54 1,200 0 65 4.72
152 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 4.54 1,300 0 65 4.72
153 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 4.58 0 0 35 4.72
154 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 4.55 1,200 0 75 4.74
155 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 4.55 1,200 0 75 4.74
156 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % 4.65 0 0 0 4.75
157 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 4.65 0 0 0 4.75
158 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 4.59 1,000 0 50 4.75
159 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 4.60 1,000 1,500 50 4.76
160 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 75% 4.60 1,200 0 55 4.77
161 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 4.59 0 0 65 4.77
162 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån 50 % 4.59 1,300 0 65 4.77
163 Trøndelag Sparebank Grønt boliglån 4.60 1,000 0 65 4.78
164 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 4.60 750 2,850 65 4.78
165 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 75% 4.68 0 0 0 4.78
166 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) 4.64 0 0 35 4.78
167 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 4.60 2,000 0 75 4.79
168 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 4.64 0 0 60 4.82
169 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 4.65 0 0 55 4.82
170 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 4.65 0 0 55 4.82
171 Strømmen Sparebank Boliglån 4.65 0 0 65 4.83
172 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 4.65 1,000 0 65 4.83
173 Romerike Sparebank Grønt boliglån 4.65 0 0 70 4.84
174 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 4.65 0 0 75 4.84
175 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 4.70 0 0 35 4.85
176 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 4.70 0 0 40 4.85
177 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 4.69 1,000 0 50 4.85
178 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 4.70 0 0 50 4.87
179 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 4.70 0 0 50 4.87
180 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 50% av verdi 4.70 1,000 0 50 4.87
181 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 85% 4.70 1,200 0 55 4.87
182 Sandnes Sparebank Bate - Boliglån 4.69 0 0 65 4.87
183 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag 4.70 1,000 2,500 60 4.88
184 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 4.69 0 0 70 4.88
185 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 4.69 0 0 70 4.88
186 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 4.70 750 2,850 65 4.88
187 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 4.70 750 2,850 65 4.88
188 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 4.70 750 2,850 65 4.88
189 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 4.74 1,000 0 50 4.91
190 USBL (DNB) Boliglån 4.73 0 0 65 4.92
191 TOBB (DNB) Boliglån 4.73 1,000 0 65 4.92
192 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 4.75 750 0 50 4.92
193 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 4.75 1,000 0 50 4.92
194 Selbu Sparebank Grønt boliglån 4.74 0 0 60 4.92
195 Lillesands Sparebank Grønt lån 4.74 1,000 0 60 4.92
196 Tinn Sparebank Boliglån 75% 4.75 1,000 0 60 4.93
197 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 4.75 1,000 0 65 4.94
198 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 4.74 1,000 0 75 4.94
199 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 4.75 1,200 0 75 4.95
200 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 4.75 2,000 0 75 4.95
201 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 4.80 0 0 35 4.95
202 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 4.80 0 0 50 4.97
203 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 4.80 0 0 50 4.97
204 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 4.80 0 0 50 4.97
205 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 4.80 750 0 50 4.97
206 Marker Sparebank Grønt rammelån 4.80 750 0 50 4.97
207 Eidsberg Sparebank Boliglån 4.80 1,000 0 50 4.97
208 Bjugn Sparebank Lån til bolig 4.80 1,000 0 50 4.97
209 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 4.79 0 0 60 4.97
210 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 4.79 1,000 0 60 4.97
211 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 50% under 4.millioner 4.79 2,000 2,000 60 4.97
212 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 4.80 0 0 60 4.98
213 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 4.80 1,000 0 65 4.99
214 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 4.80 0 0 70 4.99
215 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 4.84 500 0 45 5.01
216 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 4.83 1,500 0 65 5.02
217 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 4.85 1,000 0 50 5.02
218 Stadsbygd Sparebank Boliglån 4.85 1,000 1,500 50 5.02
219 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 4.85 1,000 2,500 50 5.02
220 Trøgstad Sparebank Boliglån 4.84 1,500 0 65 5.03
221 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 4.92 0 0 0 5.03
222 Sparebank 68° Nord Boliglån 4.85 1,000 0 60 5.03
223 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 4.85 0 0 65 5.04
224 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 4.84 2,000 0 75 5.04
225 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 4.90 990 0 35 5.06
226 Marker Sparebank Boliglån 4.89 750 0 50 5.06
227 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 4.90 0 0 50 5.07
228 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån 75% 4.89 0 0 60 5.08
229 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 4.89 0 0 65 5.08
230 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 4.90 0 0 60 5.09
231 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 4.90 0 0 60 5.09
232 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 4.90 1,000 0 65 5.09
233 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 4.90 1,000 0 65 5.09
234 Sparebanken Sør Grønt boliglån 4.90 1,000 0 65 5.09
235 Andebu Sparebank Boliglån 4.95 0 0 35 5.11
236 Berg Sparebank Boliglån 75 % 4.94 1,000 0 50 5.12
237 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 4.95 750 0 50 5.13
238 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 4.95 750 0 50 5.13
239 SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån 4.95 800 0 50 5.13
240 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 4.95 800 0 50 5.13
241 Hjelmeland Sparebank Boliglån 75% 4.95 990 0 50 5.13
242 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån inntil 75% av verdi 4.95 1,000 0 50 5.13
243 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 4.95 1,000 0 50 5.13
244 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 4.95 1,000 2,500 50 5.13
245 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 4.94 0 0 60 5.13
246 Handelsbanken NUF Boliglån 4.94 0 0 60 5.13
247 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 4.94 1,000 0 60 5.13
248 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 4.95 0 0 55 5.13
249 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 4.95 1,000 0 60 5.14
250 Orkla Sparebank Boliglån 4.95 1,000 0 60 5.14
251 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag 4.95 1,000 2,500 60 5.14
252 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 4.95 750 0 65 5.15
253 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 4.99 500 0 35 5.15
254 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 4.95 0 0 75 5.16
255 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 4.99 1,000 1,500 50 5.17
256 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt fleksilån 5.00 0 0 50 5.18
257 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 5.00 0 0 50 5.18
258 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 5.00 750 0 50 5.18
259 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 50% 5.00 1,200 0 55 5.19
260 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 4.99 0 0 65 5.19
261 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 5.00 0 0 60 5.19
262 Agder Sparebank Lån innenfor 75% av boligverdi 4.99 900 0 70 5.19
263 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 5.00 1,000 0 65 5.20
264 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 5.00 750 2,850 65 5.20
265 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 5.00 750 2,850 65 5.20
266 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 4.99 1,000 0 75 5.20
267 Sparebanken Sør Boliglån 5.01 1,000 0 65 5.21
268 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 5.04 950 0 50 5.22
269 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 5.05 0 0 50 5.23
270 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 5.05 500 0 50 5.23
271 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 5.05 750 0 50 5.23
272 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 5.05 750 0 50 5.23
273 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 5.04 1,000 0 60 5.23
274 Lillesands Sparebank Total Boliglån 5.04 1,000 0 60 5.23
275 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 5.04 750 1,500 60 5.23
276 Skagerrak Sparebank Boliglån 5.04 1,000 2,000 60 5.23
277 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 5.04 1,000 0 65 5.24
278 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 5.04 1,200 0 65 5.24
279 Skue Sparebank Boliglån 5.05 0 0 60 5.24
280 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag 5.05 1,000 2,500 60 5.24
281 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 5.05 1,000 0 65 5.25
282 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 5.05 0 0 70 5.26
283 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 5.05 0 0 70 5.26
284 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 5.10 500 0 45 5.28
285 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 5.10 0 0 50 5.28
286 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 5.09 0 0 60 5.29
287 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 5.09 1,300 0 65 5.29
288 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 5.09 1,300 0 65 5.29
289 Selbu Sparebank Boliglån 5.10 0 0 60 5.30
290 Danske Bank Boliglån 5.10 1,000 0 60 5.30
291 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 5.10 1,000 2,000 60 5.30
292 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 5.10 1,000 0 65 5.30
293 Valle Sparebank Bustadlån 5.10 1,000 0 65 5.30
294 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 5.10 2,000 1,000 65 5.30
295 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 5.09 1,000 0 75 5.30
296 Romerike Sparebank Boliglån med stil 50 % 5.10 0 0 70 5.31
297 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 5.10 0 0 70 5.31
298 Jæren Sparebank Boliglån 5.10 0 0 70 5.31
299 Berg Sparebank Boliglån 85% 5.14 1,000 0 50 5.33
300 Fana Sparebank 75 %-lån 5.15 500 0 50 5.34
301 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 5.14 0 0 60 5.34
302 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 5.14 1,000 0 60 5.34
303 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 5.14 1,200 0 65 5.34
304 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 5.22 0 0 0 5.35
305 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 5.15 1,000 0 60 5.35
306 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 5.15 2,000 2,000 60 5.35
307 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 5.15 1,000 0 65 5.36
308 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 5.15 1,000 0 65 5.36
309 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 5.15 0 0 70 5.36
310 Agder Sparebank Øvrige boliglån 5.15 900 0 70 5.36
311 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking 5.24 0 0 0 5.37
312 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 5.19 0 0 50 5.38
313 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 5.19 500 0 50 5.38
314 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 5.20 0 0 50 5.39
315 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 5.19 0 0 60 5.39
316 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 5.19 0 0 60 5.39
317 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 80 % 5.19 0 0 65 5.40
318 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 5.19 0 0 65 5.40
319 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 5.20 0 0 60 5.40
320 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 5.20 750 0 60 5.40
321 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 5.20 1,000 0 65 5.41
322 Sparebanken Øst Boliglån 75% 5.19 1,250 0 75 5.41
323 Ørskog Sparebank Bustadlån 5.20 1,000 0 70 5.41
324 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 5.24 0 0 50 5.43
325 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 5.25 500 0 45 5.43
326 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 5.25 0 0 50 5.44
327 Grue Sparebank Boliglån 5.25 0 0 50 5.44
328 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 5.25 500 0 50 5.44
329 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 5.25 750 0 50 5.44
330 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 5.25 750 0 50 5.44
331 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån utover 75% av verdi 5.25 1,000 0 50 5.44
332 SpareBank 1 SMN Hyttelån 5.24 1,200 0 65 5.45
333 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 5.24 1,300 0 65 5.45
334 Luster Sparebank Bustadlån 5.25 750 0 60 5.45
335 Grong Sparebank Boliglån 5.25 1,200 1,500 60 5.45
336 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 5.25 0 0 65 5.46
337 Sunndal Sparebank Boliglån 5.25 1,000 0 65 5.46
338 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 5.25 0 0 75 5.47
339 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 5.25 1,200 0 75 5.47
340 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 5.29 750 1,500 60 5.50
341 Sparebanken Vest Boliglån Ordinær 5.29 0 0 65 5.50
342 Trøndelag Sparebank Boliglån innenfor 75 % 5.30 1,000 0 65 5.51
343 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 5.29 1,200 0 75 5.51
344 Fana Sparebank 85 %-lån 5.35 500 0 50 5.55
345 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 5.34 1,000 0 60 5.55
346 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 75% 5.35 1,200 0 55 5.55
347 Selbu Sparebank Boliglån 80% 5.35 0 0 60 5.56
348 Romerike Sparebank Boliglån 75% 5.35 0 0 70 5.57
349 Romerike Sparebank Boliglån med stil 75 % 5.35 0 0 70 5.57
350 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 5.40 0 1,000 65 5.62
351 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 5.40 0 1,000 65 5.62
352 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 5.39 1,200 0 75 5.62
353 Sparebanken DIN Boliglån 5.44 750 0 60 5.65
354 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 5.45 1,200 0 55 5.66
355 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 5.45 900 0 65 5.67
356 Romerike Sparebank Boliglån med stil 85 % 5.45 0 0 70 5.68
357 Romerike Sparebank Boliglån 85% 5.45 0 0 70 5.68
358 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 5.50 1,000 0 50 5.70
359 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 5.49 0 0 60 5.71
360 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 5.49 1,000 0 60 5.71
361 Larvikbanken Boliglån 75 % 5.50 0 0 55 5.71
362 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 5.50 900 0 65 5.72
363 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 5.50 0 0 70 5.73
364 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 5.60 0 0 50 5.81
365 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 85% 5.60 990 0 50 5.81
366 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 5.59 750 1,500 60 5.81
367 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 5.65 750 0 50 5.86
368 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 5.70 0 0 65 5.93
369 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 5.75 1,000 0 65 5.99
370 Ørland Sparebank Boliglån 85% 5.75 2,000 1,000 65 5.99
371 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 5.89 750 1,500 60 6.13
372 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 5.90 750 0 60 6.14
373 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 5.95 1,000 0 65 6.20
374 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.20
375 Lillesands Sparebank Boliglån 6.00 1,000 0 60 6.24
376 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 6.15 0 20,000 25 6.36
377 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.25 0 0 75 6.53
378 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.49 0 5,000 50 6.75
379 SpareBank 1 Østlandet Lån til tomt 6.65 1,000 0 60 6.93
380 Bank2 ASA Refinansiering 6.74 0 20,000 75 7.05
381 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 6.90 0 1,000 65 7.21
382 yA Bank AS (Resurs Bank AB) Lån med sikkerhet i bolig 6.99 0 4,000 50 7.28
383 MYBANK ASA Omstartslån mybank 7.50 0 0 0 7.76
384 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.95 0 0 75 8.34

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1