Hverdagsøkonomi

Skal jeg velge depositum eller husleiegaranti?

Et depositum tilsvarer ofte et stort beløp - et så stort beløp at ikke alle har midler tilgjengelig. Da kan husleiegaranti være et alternativ, men husk - sjekk vilkårene nøye.

Oppdatert 15.06.23

Når en skal leie bolig er man som regel nødt til å betale et depositum til utleier. Depositumet vil ofte tilsvare mellom tre til seks måneders husleie. Er man eksempelvis student, er det ikke gitt at man har mulighet til å avse et så stort beløp på begynnelsen av skoleåret.

Studentlivet er som regel ikke en lukrativ tilværelse, og mange ser seg nødt til å jobbe ved siden av studier for å dekke husleie, bøker, semesteravgift, mat og andre hverdagsutgifter. Når et depositum på flere titalls tusen kommer i tillegg, er det ikke rart at noen har vanskeligheter med å binde et stort beløp over tid.

Vurder en garanti

I de tilfeller hvor man ikke har mulighet eller ønsker å betale et depositum, kan man benytte seg av en husleiegaranti. Før man velger å benytte seg av en husleiegaranti, er det viktig å forstå hva den garanterer for.

Med en depositumskonto får man pengene tilbake ved endt leieforhold, så sant man ikke må erstatte tapt husleie, skader på bolig eller lignende. Det samme gjelder ikke for en husleiegaranti, som er en garanti du kjøper og som stilles av en tredjepart, et garantiselskap.

Billigere der og da

Hvor mye en husleiegaranti vil koste, avhenger av størrelsen på husleien, men vil normalt ligge mellom 11-16 prosent av tre til seks måneders husleie.

Gjennomsnittlig månedlig husleie i Norge er 9 880 kroner, ifølge SSB. Krever utleier tre måneders husleie som depositum, vil det tilsvare 29 640 kroner. En husleiegaranti vil derfor normalt koste mellom 3 260 og 4 742 kroner. Dette beløpet blir ikke tilbakebetalt, slik et depositum gjør.

Hvis utleier krever erstatning for skader eller tapt husleie, vil selskapet man har kjøpt garanti hos betale utleier i de tilfeller hvor leietaker ikke betaler. Selskapet vil så kreve inn det aktuelle beløpet fra deg, i tillegg til gebyrer og renter.

Dersom et depositum derimot er det beste alternativet for deg, er det viktig at det blir gjort riktig. Først og fremst må pengene overføres til en depositumskonto, og ikke direkte til utleier. Videre skal depositumskontoen stå i leietakerens navn, mens utleier normalt vil legge ut for kostnaden ved å opprette en slik konto.

Enkelte vil velge en husleiegaranti fordi de ikke har midler tilgjengelig. Dersom dette ikke er tilfellet, og man faktisk har tilgjengelige midler og likevel velger garanti, kan man sette de resterende midlene inn på en BSU-konto for eksempel. Da kan du dra nytte av gode renter, skattefordeler og fremtidig avkastning.

Husleiegaranti

+ Du slipper å binde et stort beløp over lengre tid.
+ En tredjepart garanterer for deg.
+ Garantien har vanligvis en varighet på tre år.

- Ved erstatning må du betale for dette i tillegg til det du betalte for husleiegarantien.
- Beløpet du betaler for garantien refunderes ikke.
- Du må betale for tre års varighet, selv ved kortere leieforhold.

Depositum

+ Du får pengene tilbake ved endt leieforhold.
+ Dersom utleier krever erstatning, har du allerede satt av penger.
+ Pengene står trygt plassert på en konto i ditt navn.

- Du må binde tre til seks måneders husleie under hele leieforholdet.
- Ikke alle har nok midler tilgjengelig.

Norsk Familieøkonomi