Sparing og investering

Pengene du ikke vil leke med

Høy avkastning henger sammen med stor risiko. Men dersom du har en formue å ta vare på, ønsker du da å gamble?

– Jeg tror mange ville sovet bedre om formuen deres var investert på en måte som gjør at pengene gror over tid. Det viktigste for oss er å bevare en formue. Forventer en litt mindre avkastning, blir også risikoen lavere. Om markedet faller 50 prosent, betyr det fint lite at du «bare» tapte 48 prosent. Folk liker ikke å tape penger!, sier Even Krohn-Pettersen som er partner i Stavanger Asset Management.

Han understreker likevel at selv om du kanskje bare får tre prosent bedre avkastning enn om du hadde hatt pengene i banken, vil det likevel utgjøre mye penger over 20 år.

Ny medlemsfordel

Stavanger Asset Management (SAM) driver med aktiv formuesforvaltning. De analyserer markedet daglig, og passer på at den enkelte kunde har en risikoprofil som han eller hun er komfortabel med. Fordi tjenesten er individbasert, er den selvsagt også mer tidkrevende, noe som gjør at kundene må være villig til å investere over fem millioner kroner. Pengene dine plasseres på en vanlig bankkonto, som Stavanger Asset Management har mandat til å forvalte.

Som en ny medlemsfordel i Norsk Familieøkonomi kan våre medlemmer som ønsker å investere fra tre millioner og oppover, få tilgang til samme tjeneste. Forvaltningshonoraret er også lavere for medlemmer.

Les mer her: Uavhengig formuesforvaltning 

 

Er rådgiveren uavhengig?

Når en har penger som skal investeres vil de fleste søke råd fra noen de kan stole på. Løsningen for mange blir da å gå til en advokat, eller i mange tilfeller, banken.

– Men en må huske på at bankene gjerne prøver å selge deg sine egne produkter, og fond som ikke nødvendigvis er de beste for deg. I tillegg er det ofte skjulte kostnader knyttet til dette, mener Stavanger Asset Managements grunnlegger, Emmanuel Vallotto.

Han mener denne type forvaltning ofte er passiv, og at du som kunde havner inn i et system som én av mange.

– Da er du ikke et individ, men et nummer, og dine personlige ønsker blir ikke tatt i betraktning, sier Vallotto.

– Banken i dag er ikke som banken for 20 år siden. Tidligere kunne en gå inn og få uavhengige råd om sin økonomi. Men det har skjedd store endringer, og bankene har budsjetter de må forholde seg til, og produkter de skal selge. Det gir et stort rom i markedet for aktører som oss, sier Even Krohn-Pettersen.

Mange nordmenn har tjent gode penger fordi de har tatt en risiko med sine investeringer. Både i næringslivet og i aksjemarkedet.

– Vi forvalter den formuen som en ikke ønsker å leke med. Vi driver med investering, ikke spekulering, understreker Vallotto.

 

Hele artikkelen om Stavanger Asset Management kan du lese i årets første medlemsmagasin. Klikk her for å logge inn og lese

Norsk Familieøkonomi