Lån

Derfor er det vanskeligere å kjøpe bolig i dag

Det er ikke lett å komme inn på boligmarkedet, og for enkelte vil det være omtrent umulig dersom du skal kjøpe bolig alene. Hva er årsaken til at flere sliter med boligkjøp i dag, sammenlignet med på 80- og 90-tallet?

Du har gjerne hørt om, eller har selv opplevd rentenivåene på 80-tallet, og 90-tallet, her snakker vi gjerne om en styringsrente fra 6 og helt opp til 14 prosent. Men selv om boliglånsrentene på denne tiden var svært høye, var rentefradraget også noe helt annet da, og boligprisene var langt mer overkommelige. Skattefradraget for renter før skattereformen i 1992 var ubegrenset, men er i dag på 27%. Derfor er det lite hensiktsmessig å sammenligne rentenivået i dag med 80-tallet. 

Derfor kan det være interessant å heller se på den gangens boligpriser sammenlignet med lønnsnivået. Hvis vi tar 1993 som et eksempel kostet en bolig 2,7 ganger inntekten, mens i dag koster en bolig omtrent 6,5 ganger gjennomsnittlig inntekt. 

Det betyr at med dagens boliglånsforskrift vil de fleste få avslag på et lån til gjennomsnittlig omsetningspris på en bolig, dersom de har tenkt til å kjøpe boligen alene - siden du i dag ikke kan få lån på mer enn fem ganger inntekten din. 

Det finnes selvsagt en rekke boliger som er langt billigere en gjennomsnittlig omsetningspris, men fortsatt en god del dyrere sammenlignet med lønnsinntekten. Denne utviklingen i lønn sammenlignet med boligprisene gjør at du i dag må stille opp med mye mer i egenkapital.

Hvorfor har det blitt slik?
Det er ikke bare en faktor som bidrar til de økte boligprisene. Oslo er et godt eksempel på et boligmarked som nesten er umulig å komme seg inn i som ung eller enslig. Her kjemper svært mange om de samme objektene, og jo flere interessenter, jo mer får du solgt boligen for. Samtidig er det ikke nok boliger til alle som ønsker å bo i Oslo, og dermed presses prisene opp, og kan føre til en boligboble.

Men dette er kun en forklaring på hvorfor prisene i Oslo har tatt seg opp. På landsbasis har boligprisene også økt - spesielt i byer. Noe av forklaringen for boligprisvekst i andre byer er også den økte etterspørselen, men det er også mer sammensatt enn som så.

Vi har i flere år hatt en jevn utvikling i inntektene våre, selv om inntektene ikke på langt nær har økt så mye som boligprisene. I tillegg har vi i en svært lang periode levd med relativt lave renter – sett i et historisk perspektiv. Dermed koster det oss mindre å låne penger, og mange er villige til å låne mer. 

I tillegg har bolig i lang tid blitt sett på som en god investering, og en god og trygg måte å spare penger på, som også kan være en del av årsaken til den økte etterspørselen.

Det er en rekke andre samfunnsøkonomiske faktorer som spiller inn i dette puslespillet, men enkelt forklart er de nevnte punktene årsaken til at vi i dag har boligpriser som har økt mer enn inntektene våre.

Hva kan de unge gjøre?
Det er ikke lett å forholde seg til dagens boligmarked som ung eller enslig. Du skal ha jevnt over svært god økonomi for å klare å komme deg inn. Siden du i dag i utgangspunktet ikke kan få boliglån høyere enn fem ganger inntekt, i tillegg må du stille med 15 % i egenkapital, og tåle en rentemargin på 3 %, er mulighetene relativ få, nå som boligprisene er såpass høye og renten er høy. 

Sparing over lang tid er den beste metoden for å kunne stille opp med egenkapitalen, mens lønnen er det dessverre vanskeligere å gjøre noe med for de som er nyest i arbeidslivet. Vi har en høyere utdannet befolkning enn vi noen gang har hatt tidligere, men lønnen gjenspeiler ikke dette i like stor grad. 

Noen velger derfor i dag å kjøpe bolig med noen i familien, eller andre venner og bekjente for å få en fot på innsiden av markedet, og det kan være smart. 

Det finnes en rekke alternativer der ute, og forhåpentligvis kan dette løse noen av utfordringene for de som ønsker en plass i markedet. 
 

Norsk Familieøkonomi