Medlemshistorier

Pensjonist med boliglån

Mange synes det er vanskelig å planlegge for fremtiden, og blir kanskje overrasket når forventet pensjon sjekkes. Heldigvis har vi gode råd for hvordan du kan sikre deg den gode pensjonisttilværelsen.

For de som ikke har gode ordninger gjennom arbeidsgiver kan pensjonen i mange tilfeller utgjøre under halvparten av dagens inntekt. Har man i tillegg kort tid igjen til pensjonsalder kan det være en utfordring å sette av nok midler til en god pensjon. Vi hjalp Birte og Harald med å legge til rette for at de skal ha den økonomien de ønsker som pensjonister.

Birte og Harald er begge 66 år. De har i dag utbetalt lønn på tilsammen 53 000 kroner hver måned. I tillegg har de 500 000 kroner fordelt mellom aksjefond og sparekonto.

Restlån på boligen utgjør i dag 1 000 000 kroner og medlemmene betaler litt over 10 000 kroner i renter og avdrag hver måned. Det har vært god verdiøkning i bolig og hytte, og de har verdier i eiendom for til sammen 8 millioner kroner.

Vi sjekket forventet pensjon sammen, og beregnet at utbetalt pensjon vil utgjøre 40 000 kroner per måned. Sammenlignet med dagens situasjon vil det si et månedlig fall på 13 000 kroner i disponibel inntekt. Birte og Harald synes at dette blir et stort inntektsfall. De hadde håpet å kunne legge til rette for en pensjonisttilværelse med reiser og opplevelser sammen med familie, og for dem vil det derfor være ideelt å ha tilnærmet samme disponible inntekt som i dag.

Medlemmene har lav belåningsgrad, og har dermed mulighet til å endre boliglånet til avdragsfrihet. Dette vil gi dem en lånekostnad på ca. 3 500 kroner, og de frigjør da 6 500 kroner hver måned. Da fylles store deler av gapet mellom dagens disponible inntekt og forventet pensjonsinntekt. De vil i tillegg gjøre andre tiltak som å selge den ene bilen for å få enda mer disponible midler.

Medlemmene har oppsparte midler, men ønsker å beholde disse midlene som buffer og som ekstra sikkerhet dersom den ene parten skulle bli syk eller falle fra. Vi så på risiko, og fordelingen mellom sparekonto og aksjefond, og gjorde noen endringer slik at risikoen på disse pengene er tilpasset medlemmenes planer for fremtiden. Medlemmene var fornøyd med å få forutsigbarhet, samtidig som de ser at de kan legge til rette slik at de kan få en god pensjonisttilværelse.

Det er mange måter å legge til rette for en god pensjonisttilværelse og jo tidligere du gjør denne planleggingen desto lettere kan du komme dit du ønsker. Vi anbefaler at du sjekker hvor mye du får utbetalt som pensjonist og sammenligner med det du har utbetalt i dag. Har du betalt ned på boliglån i mange år og blir gjeldfri som pensjonist, vil du ha mindre faste kostnader hver måned. For mange er dette nok til at de sitter igjen med omtrent det samme disponible beløpet som de hadde før pensjonsalder, men ikke glem å spare litt ved siden av.

Har du blitt pensjonist og fortsatt har boliglån som skal betales er det kanskje tiden for å vurdere avdragsfrihet. Dersom du har gode sikkerheter i boligen din kan du ha avdragsfrihet på boliglånet. Da frigir du litt ekstra midler til pensjonisttilværelsen og du får større økonomisk frihet. De som en gang skal arve deg vil ta over de verdiene som er i boligen med fradrag av lånet. Over lang tid vil normalt boligverdien øke, og verdien av et lite lån vil minske, slik at det ikke har så stor betydning når arven skal fordeles.

Norsk Familieøkonomi