Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 INSTABANK ASA Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak 5.07
2 SpareBank 1 Sørøst-Norge Bufferkonto 5.00
3 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS + 4.98
4 Lea Bank ASA Lea Høyrentekonto 4.97
5 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 4.93
6 Næringsbanken ASA Sparekonto 4.93
7 Handelsbanken NUF Sparekonto fordel 4.85
8 Danske Bank Sparekonto Gold DB 4.85
9 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto Smart 4.85
10 Aprila Bank ASA Sparekonto 4.82
11 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 4.79
12 Bank2 (Bluestep Bank AB) Bank2 Høyrente 4.77
13 Collector (Norion Bank AB) Collector Sparekonto 4.75
14 Romerike Sparebank Plasseringskonto 4.75
15 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 4.75
16 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Bufferspar 4.75
17 Handelsbanken NUF Sparekonto pluss 4.75
18 Aurskog Sparebank Spareplan 4.75
19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Bufferspar 4.75
20 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 4.75
21 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Bufferspar 4.75
22 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Bufferspar 4.75
23 Avida Finans AB NUF AvidaSpar 4.71
24 BN Bank ASA Nibor Privat 4.70
25 Bien Sparebank ASA Bien 31-dager 4.70
26 Kraft Bank ASA Høyrente 4.70
27 Fana Sparebank Bufferkonto 4.70
28 Sparebanken Øst NBBO Sparekonto pluss 4.70
29 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 4.70
30 Marker Sparebank Plasseringskonto 4.70
31 Sparebanken Øst ABBL Sparekonto pluss 4.70
32 INSTABANK ASA Sparekonto 4.66
33 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 4.65
34 OBOS-banken AS Sparekonto Egenkapital 4.62
35 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 4.62
36 KLP Banken AS Plasseringskonto 31 dager Medlem 4.55
37 Romerike Sparebank Sparekonto 4.55
38 Strømmen Sparebank Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding 4.55
39 Bank2 (Bluestep Bank AB) Bank2 Særvilkårskonto 4.55
40 Danske Bank Spar Pluss 4.50
41 Lillesands Sparebank MånedsSpar 4.50
42 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 4.50
43 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 31 4.50
44 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto Active Trading 4.50
45 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 4.50
46 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Høyrentekonto 4.50
47 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 4.50
48 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto med binding 4.45
49 Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto Pluss - Rente fra første krone 4.45
50 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 4.45
51 MYBANK ASA Sparekonto 4.42
52 Bulder (Sparebanken Vest) Sparekonto 4.41
53 Morrow Bank ASA Sparekonto - nye kunder 4.41
54 Lea Bank ASA Sparekonto Pluss 4.41
55 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 4.40
56 Sogn Sparebank Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak 4.40
57 Marker Sparebank Aktiv Spar 4.35
58 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 4.35
59 KLP Banken AS Plasseringskonto 31 dager 4.30
60 Sandnes Sparebank Superkonto 4.30
61 Jæren Sparebank JærSpar 4.30
62 Skue Sparebank Skue Månedsspar 4.30
63 Etnedal Sparebank Sparekonto 31 dager beløpsoppsigelse 4.25
64 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 4.25
65 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 4.25
66 Storebrand Bank ASA Høyrentekonto Fram 4.25
67 Storebrand Bank ASA Høyrentekonto 4.25
68 Sparebanken Øst FastSpar 4.25
69 OBOS-banken AS Sparekonto 4.25
70 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto 4.20
71 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 4.20
72 Totens Sparebank Barnespar 4.20
73 Strømmen Sparebank BSU Pluss etter 34 år 4.20
74 KLP Banken AS Høyrentekonto - Medlem 4.20
75 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto medlem 4.15
76 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 4.15
77 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 4.12
78 Skue Sparebank Skue Trappespar 4.10
79 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 4.05
80 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto 4.05
81 KLP Banken AS Høyrentekonto 4.05
82 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 4.00
83 Sparebanken Øst NBBO Sparekonto 4.00
84 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 4.00
85 Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto - Rente fra første krone 4.00
86 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 4.00
87 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto Pluss 4.00
88 Lillesands Sparebank Spar Total 4.00
89 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 4.00
90 Soknedal Sparebank Sparekonto med 31 dagers binding 4.00
91 Sparebanken DIN Telemark DIN konto 90 dager 4.00
92 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 4.00
93 Sparebanken Øst ABBL Sparekonto 4.00
94 Odal Sparebank Totalspar 4.00
95 Agder Sparebank Sparekonto 32 dagers oppsigelse 4.00
96 Haugesund Sparebank Sparekonto fast månedlig sparing 3.95
97 Skue Sparebank Skue Toppspar 3.95
98 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 3.95
99 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 3.95
100 Grong Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.95
101 Romerike Sparebank Nettspar 3.95
102 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto Ekstra 3.95
103 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 3.95
104 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.90
105 Lillesands Sparebank Spar Grønt 3.90
106 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 3.90
107 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 3.90
108 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 3.90
109 Landkreditt Bank AS Spare+ 3.90
110 Sbanken (DNB Bank ASA) Sparekonto 3.88
111 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 3.85
112 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 3.85
113 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.85
114 Landkreditt Bank AS Sparekonto 3.85
115 Sparebanken Narvik Sparekonto 3.80
116 Trøndelag Sparebank Gullkonto 3.80
117 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 3.80
118 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Sparekonto 3.80
119 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 3.75
120 Eidsberg Sparebank Sparekonto 3.75
121 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 3.75
122 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 3.75
123 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 3.75
124 Trøndelag Sparebank Særvilkår 3.75
125 Aasen Sparebank BSU + etter 34 år 3.75
126 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto uten binding 3.75
127 Flekkefjord Sparebank Spar 31 3.75
128 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 3.75
129 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 3.75
130 Aasen Sparebank Trygghetskonto Pluss 3.75
131 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 3.75
132 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 3.70
133 Berg Sparebank Sparekonto Pluss 3.70
134 Grong Sparebank Namdalskonto 3.70
135 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 3.70
136 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 3.70
137 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 3.70
138 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 3.69
139 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 3.65
140 Luster Sparebank Månadsspar 3.65
141 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 3.65
142 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 3.65
143 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 3.65
144 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente - Sparekonto 3.60
145 Sparebanken DIN Telemark Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 3.60
146 Berg Sparebank Sparekonto 3.60
147 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 3.60
148 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 3.55
149 Marker Sparebank Sparekonto 3.55
150 Kvinesdal Sparebank Superspar 31 3.55
151 Sparebanken Øst FriSpar 3.55
152 Voss Sparebank VossVekst 3.55
153 Vekselbanken Sparekonto 3.55
154 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 3.55
155 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 3.55
156 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 3.50
157 Odal Sparebank Sparekonto 3.50
158 SpareBank 1 Østfold Akershus Bufferkonto 3.50
159 SpareBank 1 Østlandet Bufferkonto 3.50
160 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 3.50
161 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 3.50
162 Stadsbygd Sparebank Sparekonto 3.50
163 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 3.50
164 Haugesund Sparebank Sparekonto Pluss 3.50
165 Agder Sparebank Sparekonto 3.50
166 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 3.50
167 Sparebanken DIN Telemark BSU-PLUSS etter 34 år 3.50
168 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 3.50
169 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 3.50
170 Odal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.50
171 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.45
172 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 3.45
173 Tinn Sparebank Kapitalkonto 3.45
174 Trøndelag Sparebank Smartkonto 3.45
175 KLP Banken AS Sparekonto 3.45
176 Rørosbanken Røros Sparebank Kapitalkonto 3.45
177 Spareskillingsbanken Skillingskonto 3.40
178 Sparebank 68° Nord Sparekonto 3.40
179 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 3.40
180 Skagerrak Sparebank Sparekonto 3.40
181 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto 3.40
182 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 3.40
183 Selbu Sparebank Sparekonto 3.35
184 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 3.35
185 Grue Sparebank Sparekonto 3.35
186 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 3.35
187 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 3.30
188 Voss Sparebank Sparekonto 3.30
189 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 3.30
190 JBF Bank og Forsikring Sparekonto 3.30
191 Totens Sparebank Sparekonto 3.30
192 Totens Sparebank TotenSpar 3.30
193 Sparebanken DIN Telemark Sparekonto 3.30
194 Luster Sparebank BSU 2 etter 34 år 3.25
195 Skudenes & Aakra Sparebank Bufferkonto 3.25
196 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 3.25
197 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 3.25
198 JBF Bank og Forsikring BSU Pluss etter 34 år 3.25
199 Luster Sparebank Plasseringskonto 3.25
200 Lillesands Sparebank Bufferkonto 3.20
201 Danske Bank SPAR Platinum 3.20
202 Jæren Sparebank Sparekonto 3.15
203 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 3.15
204 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 3.15
205 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 3.15
206 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 3.15
207 Hjelmeland Sparebank Ryfylkekonto 3.15
208 Søgne og Greipstad Sparebank Boligspar over 34 år 3.15
209 Valle Sparebank Kapitalkonto 3.10
210 Valle Sparebank Plasseringskonto 3.10
211 Sparebanken Vest Høyrentekonto 3.10
212 Bien Sparebank ASA Sparekonto Pluss 3.10
213 Sogn Sparebank Sparekonto 3.05
214 Spareskillingsbanken Sparekonto 3.05
215 SpareBank 1 Lom og Skjåk Bufferkonto 3.05
216 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt innskudd 3.05
217 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 3.05
218 Sandnes Sparebank Bate Sparekonto 3.05
219 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 3.05
220 Oppdalsbanken Sparekonto 3.00
221 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 3.00
222 SpareBank 1 Gudbrandsdal Bufferkonto 3.00
223 Ørland Sparebank Totalkonto 3.00
224 Sunndal Sparebank SuperSpar 3.00
225 BN Bank ASA Bufferkonto 3.00
226 Etnedal Sparebank Sparekonto 3.00
227 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 3.00
228 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 3.00
229 Ørskog Sparebank Sparekonto 2.95
230 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 2.95
231 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 2.95
232 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 2.95
233 Strømmen Sparebank Nettspar 2.95
234 Cultura Sparebank Høyrentekonto 2.95
235 SpareBank 1 Helgeland Plasseringskonto + 2.90
236 Bjugn Sparebank Sparekonto 2.90
237 Soknedal Sparebank Sparekonto 2.90
238 SpareBank 1 Helgeland Grønt innskudd 2.90
239 Soknedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.90
240 Strømmen Sparebank Sparekonto 2.90
241 Sparebanken Møre Plasseringskonto - Møre Verdi 2.85
242 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 2.85
243 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 2.85
244 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 2.85
245 Sandnes Sparebank Sparekonto 2.85
246 Melhusbanken Sparekonto 2.85
247 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 2.85
248 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 2.80
249 Birkenes Sparebank BSU-Pluss etter 34 år 2.80
250 JBF Bank og Forsikring Spare+ 2.80
251 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 2.80
252 Orkla Sparebank Sparekonto 2.75
253 SpareBank 1 SR-Bank Bufferkonto 2.75
254 DNB Bank ASA Sparekonto 2.75
255 Sparebanken Sør Sparekonto Total og UNG 18-33 2.75
256 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 2.75
257 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 2.75
258 Handelsbanken NUF Sparekonto 2.75
259 DNB Bank ASA Boligspar Ekstra etter 34 år 2.75
260 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 2.75
261 Sparebanken Sør Sparekonto 2.75
262 TF Bank Norge NUF Sparekonto 2.73
263 Fana Sparebank Sparekonto 2.70
264 Valle Sparebank Sparekonto 2.70
265 Hegra Sparebank Plasseringskonto 2.70
266 Oslofjord Sparebank Sparekonto 2.70
267 Luster Sparebank Langtidssparing 2.70
268 Aasen Sparebank Innherredskonto 2.70
269 Bien Sparebank ASA Sparekonto 2.70
270 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 2.70
271 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 2.65
272 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 2.65
273 Tysnes Sparebank TysnesSpar 2.60
274 Gildeskål Sparebank Sparekonto 2.60
275 SpareBank 1 Nord-Norge Plasseringskonto Pluss 2.60
276 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 2.60
277 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 2.60
278 Haugesund Sparebank Sparekonto 2.60
279 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 2.60
280 Danske Bank Nettspar 2.60
281 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 2.60
282 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 2.60
283 Ørland Sparebank ØrlandSpar 2.55
284 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 2.50
285 Nidaros Sparebank Bufferspar 2.50
286 Rindal Sparebank Sparekonto 2.50
287 Aasen Sparebank Trygghetskonto 2.50
288 Sparebanken Sør SmartSpar 2.50
289 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 2.50
290 Lea Bank ASA Sparekonto 2.47
291 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 2.45
292 Hegra Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.45
293 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 2.45
294 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.40
295 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 2.40
296 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 2.35
297 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Ordinær sparekonto 2.30
298 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Bufferkonto 2.30
299 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 2.30
300 SpareBank 1 SMN BSU+ etter 36år 2.25
301 SpareBank 1 SMN Bufferkonto 2.25
302 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 2.25
303 SpareBank 1 SMN Sparekonto 2.25
304 Trøndelag Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.25
305 Aurskog Sparebank Sparekonto 2.20
306 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Direktespar 2.20
307 Romsdal Sparebank Sparekonto 2.15
308 Cultura Sparebank Sparekonto 2.15
309 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 2.00
310 Hegra Sparebank Spesialkonto 1.90
311 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.85
312 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 1.80
313 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 1.75
314 OBOS-banken AS Boligspar Ung etter 34år 1.50
315 BN Bank ASA Høyrentekonto 1.50
316 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 1.50
317 Sparebanken Møre Sparekonto 1.50
318 Rindal Sparebank BSU 2.0 etter 34 år 1.25
319 Trøgstad Sparebank BSU Pluss over 34 år 1.25
320 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 1.25
321 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 1.20
322 Cultura Sparebank Støttekonto 1.20
323 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 1.20
324 Sparebanken Sør Sparekonto ekstra 1.00
325 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 1.00
326 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0.95
327 DinBANK.no(Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
328 DinBANK.no(Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.80
329 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
330 Aasen Sparebank AasenKonto 0.65
331 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto+ 0.50
332 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.50
333 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.50
334 SpareBank 1 SMN Grønt innskudd 0.50
335 Balansebank.no(Sandnes Sparebank) Balansespar 0.50
336 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0.30
337 Danske Bank Gold DB Brukskonto 0.25
338 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0.20
339 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0.15
340 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
341 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.10
342 Orkla Sparebank Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse 0.05
343 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
344 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.00
345 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
346 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
347 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0.00
348 Cultura Sparebank Rentefri sparekonto 0.00
349 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 31 dager 0.00
350 Haugesund Sparebank Aksjekonto 0.00
351 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.00
352 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00