Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Bank2 (Bluestep Bank AB) Bank2 Særvilkårskonto 5.10
2 INSTABANK ASA Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak 5.07
3 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 5.05
4 Storebrand Bank ASA Høyrentekonto Fram 5.00
5 Storebrand Bank ASA Høyrentekonto 5.00
6 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS + 4.98
7 Lea Bank ASA Lea Høyrentekonto 4.97
8 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 4.95
9 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto+ 4.95
10 Balansebank.no(Sandnes Sparebank) Balansespar 4.94
11 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 4.93
12 Næringsbanken ASA Sparekonto 4.93
13 Bank2 (Bluestep Bank AB) Bank2 Høyrente 4.92
14 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 4.90
15 Tolga-Os Sparebank Innskudd med oppsigelse 31 dager 4.90
16 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto Smart 4.85
17 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Direktespar 4.85
18 Danske Bank Sparekonto Gold DB 4.85
19 Romerike Sparebank Sparekonto med 31 dagers binding 4.85
20 Handelsbanken NUF Sparekonto fordel 4.85
21 Aprila Bank ASA Sparekonto 4.82
22 Orkla Sparebank Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse 4.80
23 JBF Bank og Forsikring Sparekonto - 31d binding 4.76
24 Danske Bank Spar Pluss 4.75
25 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 4.75
26 Collector (Norion Bank AB) Collector Sparekonto 4.75
27 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Bufferspar 4.75
28 BN Bank ASA Høyrentekonto 4.75
29 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Bufferspar 4.75
30 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Bufferspar 4.75
31 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Bufferspar 4.75
32 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 4.75
33 Totens Sparebank Sparekonto Pluss 4.75
34 Handelsbanken NUF Sparekonto pluss 4.75
35 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 4.75
36 Aurskog Sparebank Spareplan 4.75
37 Romerike Sparebank Plasseringskonto 4.75
38 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 4.75
39 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto medlem 4.75
40 Avida Finans AB NUF AvidaSpar 4.71
41 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 4.70
42 Sparebanken Øst ABBL Sparekonto pluss 4.70
43 Sparebanken Øst NBBO Sparekonto pluss 4.70
44 Bien Sparebank ASA Bien 31-dager 4.70
45 BN Bank ASA Nibor Privat 4.70
46 Grong Sparebank Verdikonto 1 mnd oppsigelse 4.70
47 Kraft Bank ASA Høyrente 4.70
48 Marker Sparebank Plasseringskonto 4.70
49 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 4.70
50 INSTABANK ASA Sparekonto 4.66
51 SpareBank 1 Helgeland Plasseringskonto + 4.65
52 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 4.65
53 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 4.65
54 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto Pluss 4.65
55 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 4.62
56 OBOS-banken AS Sparekonto Egenkapital 4.62
57 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto 4.60
58 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 4.60
59 SpareBank 1 Helgeland Grønt innskudd 4.60
60 KLP Banken AS Plasseringskonto 31 dager Medlem 4.55
61 Romerike Sparebank Sparekonto 4.55
62 Soknedal Sparebank Sparekonto med 31 dagers binding 4.55
63 Skagerrak Sparebank Sparekonto 31 dager 4.55
64 Strømmen Sparebank Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding 4.55
65 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 4.51
66 Lillesands Sparebank MånedsSpar 4.50
67 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Høyrentekonto 4.50
68 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 4.50
69 Nidaros Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 4.50
70 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 4.50
71 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 4.50
72 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 4.50
73 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 4.50
74 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto Active Trading 4.50
75 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 31 4.50
76 Odal Sparebank Innskudd med 31 dagers binding 4.50
77 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto Pluss 4.50
78 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 4.45
79 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto med binding 4.45
80 Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto Pluss - Rente fra første krone 4.45
81 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 4.45
82 MYBANK ASA Sparekonto 4.42
83 Bulder (Sparebanken Vest) Sparekonto 4.41
84 Morrow Bank ASA Sparekonto - nye kunder 4.41
85 Lea Bank ASA Sparekonto Pluss 4.41
86 Tinn Sparebank ToppSpar 4.40
87 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 4.40
88 Landkreditt Bank AS Spare+ 4.40
89 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 4.40
90 Bien Sparebank ASA Sparekonto Pluss 4.40
91 Flekkefjord Sparebank Spar 31 4.40
92 Sogn Sparebank Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak 4.40
93 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 4.36
94 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 4.35
95 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 4.35
96 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto Ekstra 4.35
97 Marker Sparebank Aktiv Spar 4.35
98 Sbanken (DNB Bank ASA) Sparekonto 4.31
99 Skue Sparebank Skue Månedsspar 4.30
100 Haugesund Sparebank Sparekonto Pluss 4.30
101 Jæren Sparebank JærSpar 4.30
102 KLP Banken AS Plasseringskonto 31 dager 4.30
103 Sandnes Sparebank Superkonto 4.30
104 Spareskillingsbanken Skillingskonto 4.25
105 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 31 dager 4.25
106 Sparebanken Øst FastSpar 4.25
107 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 4.25
108 JBF Bank og Forsikring Sparekonto 4.25
109 Sparebanken Sør Sparekonto ekstra 4.25
110 OBOS-banken AS Sparekonto 4.25
111 Sandnes Sparebank Bate Sparekonto 4.25
112 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 4.25
113 Sparebanken Narvik Sparekonto 4.25
114 Agder Sparebank Sparekonto 32 dagers oppsigelse 4.25
115 Skue Sparebank Skue Trappespar 4.25
116 Etnedal Sparebank Sparekonto 31 dager beløpsoppsigelse 4.25
117 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 4.25
118 Strømmen Sparebank BSU Pluss etter 34 år 4.20
119 Skagerrak Sparebank Sparekonto 4.20
120 Totens Sparebank Barnespar 4.20
121 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 4.20
122 Berg Sparebank Sparekonto Pluss 4.20
123 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto 4.20
124 Lillesands Sparebank Spar Total 4.20
125 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 4.20
126 KLP Banken AS Høyrentekonto - Medlem 4.20
127 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 4.15
128 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 4.15
129 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 4.15
130 Kvinesdal Sparebank Superspar 31 4.15
131 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 4.12
132 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 4.10
133 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 4.10
134 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 4.10
135 Sparebanken Møre Plasseringskonto - Møre Verdi 4.10
136 KLP Banken AS Høyrentekonto 4.05
137 Fana Sparebank Sparekonto 4.05
138 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 4.05
139 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 4.05
140 Sandnes Sparebank Sparekonto 4.05
141 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 4.05
142 Trøndelag Sparebank Gullkonto 4.05
143 SpareBank 1 Nord-Norge Plasseringskonto Pluss 4.00
144 Agder Sparebank Sparekonto 4.00
145 Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto - Rente fra første krone 4.00
146 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 4.00
147 Sparebanken DIN Telemark DIN konto 90 dager 4.00
148 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 4.00
149 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 4.00
150 Sparebanken Vest Høyrentekonto 4.00
151 Melhusbanken Sparekonto 4.00
152 Spareskillingsbanken Sparekonto 4.00
153 Haltdalen Sparebank Sparekonto 31 dagers binding 4.00
154 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 4.00
155 Sparebanken Øst ABBL Sparekonto 4.00
156 Odal Sparebank Totalspar 4.00
157 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 4.00
158 Orkla Sparebank Sparekonto 4.00
159 Sparebanken Øst NBBO Sparekonto 4.00
160 Bjugn Sparebank Sparekonto 3.95
161 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 3.95
162 Stadsbygd Sparebank Sparekonto 3.95
163 Skue Sparebank Skue Toppspar 3.95
164 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 3.95
165 Hjelmeland Sparebank Ryfylkekonto 3.95
166 Haugesund Sparebank Sparekonto fast månedlig sparing 3.95
167 Romerike Sparebank Nettspar 3.95
168 Luster Sparebank BSU 2 etter 34 år 3.90
169 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 3.90
170 Berg Sparebank Sparekonto 3.90
171 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 3.90
172 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.90
173 Selbu Sparebank Sparekonto 3.90
174 Lillesands Sparebank Spar Grønt 3.90
175 Luster Sparebank Plasseringskonto 3.90
176 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.85
177 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 3.85
178 Landkreditt Bank AS Sparekonto 3.85
179 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 3.85
180 Eidsberg Sparebank Sparekonto 3.85
181 Marker Sparebank Sparekonto 3.80
182 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente - Sparekonto 3.80
183 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 3.80
184 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Sparekonto 3.80
185 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 3.80
186 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 3.80
187 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 3.80
188 Tinn Sparebank Kapitalkonto 3.80
189 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 3.75
190 Aasen Sparebank Trygghetskonto Pluss 3.75
191 Trøndelag Sparebank Særvilkår 3.75
192 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 3.75
193 Voss Sparebank VossVekst 3.75
194 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 3.75
195 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 3.75
196 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto uten binding 3.75
197 Sparebanken DIN Telemark Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 3.75
198 Rindal Sparebank Sparekonto 3.75
199 Birkenes Sparebank BSU-Pluss etter 34 år 3.75
200 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 3.75
201 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 3.75
202 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 3.75
203 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 3.75
204 Grong Sparebank Namdalskonto 3.70
205 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 3.70
206 Odal Sparebank Sparekonto 3.70
207 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 3.70
208 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 3.70
209 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 3.69
210 Ørland Sparebank Totalkonto 3.65
211 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 3.65
212 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 3.65
213 Sparebank 68° Nord Sparekonto 3.65
214 Vekselbanken Sparekonto 3.60
215 Sparebanken DIN Telemark Sparekonto 3.60
216 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt innskudd 3.55
217 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 3.55
218 Sparebanken Øst FriSpar 3.55
219 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 3.55
220 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 3.50
221 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 3.50
222 Sparebanken DIN Telemark BSU-PLUSS etter 34 år 3.50
223 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 3.50
224 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 3.50
225 SpareBank 1 Østlandet Bufferkonto 3.50
226 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 3.50
227 Jæren Sparebank Sparekonto 3.50
228 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 3.50
229 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 3.45
230 Trøndelag Sparebank Smartkonto 3.45
231 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.45
232 Valle Sparebank Plasseringskonto 3.45
233 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 3.45
234 Rørosbanken Røros Sparebank Kapitalkonto 3.45
235 KLP Banken AS Sparekonto 3.45
236 Aasen Sparebank Innherredskonto 3.45
237 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 3.40
238 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 3.40
239 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 3.40
240 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto 3.40
241 Grue Sparebank Sparekonto 3.40
242 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 3.35
243 Etnedal Sparebank Sparekonto 3.35
244 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 3.35
245 Voss Sparebank Sparekonto 3.30
246 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 3.30
247 Totens Sparebank Sparekonto 3.30
248 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 3.30
249 Totens Sparebank TotenSpar 3.30
250 Ørskog Sparebank Sparekonto 3.30
251 Sogn Sparebank Sparekonto 3.30
252 Hegra Sparebank Plasseringskonto 3.25
253 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 3.25
254 Skudenes & Aakra Sparebank Bufferkonto 3.25
255 Valle Sparebank Kapitalkonto 3.20
256 Danske Bank SPAR Platinum 3.20
257 Lillesands Sparebank Bufferkonto 3.20
258 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 3.15
259 SpareBank 1 Sørøst-Norge Bufferkonto over kr. 100.000 3.15
260 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 3.10
261 Strømmen Sparebank Nettspar 3.10
262 SpareBank 1 Lom og Skjåk Bufferkonto 3.05
263 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 3.05
264 Oppdalsbanken Sparekonto 3.00
265 BN Bank ASA Bufferkonto 3.00
266 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 3.00
267 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 3.00
268 SpareBank 1 Gudbrandsdal Bufferkonto 3.00
269 Sunndal Sparebank SuperSpar 3.00
270 Sparebanken Sør Sparekonto Total og UNG 18-33 3.00
271 Hegra Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.00
272 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 2.95
273 Luster Sparebank Langtidssparing 2.95
274 Soknedal Sparebank Sparekonto 2.95
275 SpareBank 1 SR-Bank Bufferkonto 2.95
276 Cultura Sparebank Høyrentekonto 2.95
277 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 2.95
278 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 2.95
279 Aurskog Sparebank Sparekonto 2.90
280 Ørland Sparebank ØrlandSpar 2.90
281 Strømmen Sparebank Sparekonto 2.90
282 Soknedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.90
283 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 2.85
284 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 2.85
285 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 2.80
286 JBF Bank og Forsikring Spare+ 2.80
287 Bien Sparebank ASA Sparekonto 2.80
288 DNB Bank ASA Sparekonto 2.75
289 SpareBank 1 Østfold Akershus Bufferkonto 2.75
290 Tysnes Sparebank TysnesSpar 2.75
291 Sparebanken Sør Sparekonto 2.75
292 Handelsbanken NUF Sparekonto 2.75
293 TF Bank Norge NUF Sparekonto 2.73
294 Hegra Sparebank Spesialkonto 2.70
295 Valle Sparebank Sparekonto 2.70
296 Oslofjord Sparebank Sparekonto 2.70
297 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 2.70
298 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 2.65
299 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 2.65
300 Danske Bank SPAR Aktiv 2.65
301 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 2.60
302 Haugesund Sparebank Sparekonto 2.60
303 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 2.60
304 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 2.60
305 Gildeskål Sparebank Sparekonto 2.60
306 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 2.60
307 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 2.60
308 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 2.60
309 Danske Bank Nettspar 2.60
310 Sparebanken Sør SmartSpar 2.50
311 Aasen Sparebank Trygghetskonto 2.50
312 Nidaros Sparebank Bufferspar 2.50
313 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 2.50
314 Lea Bank ASA Sparekonto 2.47
315 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 2.45
316 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.45
317 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 2.35
318 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 2.30
319 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Ordinær sparekonto 2.30
320 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Bufferkonto 2.30
321 SpareBank 1 SMN Bufferkonto 2.25
322 SpareBank 1 SMN Sparekonto 2.25
323 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 2.25
324 Trøndelag Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.25
325 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 2.25
326 Romsdal Sparebank Sparekonto 2.15
327 Cultura Sparebank Sparekonto 2.15
328 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.85
329 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 1.80
330 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 1.75
331 Fana Sparebank Bufferkonto 1.70
332 Sparebanken Møre Sparekonto 1.50
333 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 1.25
334 Rindal Sparebank BSU 2.0 etter 34 år 1.25
335 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 1.20
336 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 1.20
337 Cultura Sparebank Støttekonto 1.20
338 DinBANK.no(Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1.10
339 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 1.00
340 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0.95
341 DinBANK.no(Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
342 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
343 Aasen Sparebank AasenKonto 0.70
344 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.50
345 SpareBank 1 SMN Grønt innskudd 0.50
346 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto+ 0.50
347 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.50
348 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0.30
349 Danske Bank Gold DB Brukskonto 0.25
350 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0.20
351 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
352 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
353 Cultura Sparebank Rentefri sparekonto 0.00
354 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
355 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
356 Haugesund Sparebank Aksjekonto 0.00
357 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00