Boliglånsbarometer 1 million

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 4) 3.64 0 0 0 3.70
2 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 3.54 0 0 50 3.72
3 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 3) 3.99 0 0 0 4.06
4 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 40% 4.00 0 0 0 4.07
5 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 50% 4.02 0 0 0 4.09
6 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 4.03 0 0 0 4.11
7 OBOS-banken AS Grønt boliglån 3.99 0 0 35 4.15
8 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 4.11 0 0 0 4.19
9 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 4.00 0 0 75 4.26
10 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 4.19 500 0 0 4.27
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån UNG 4.09 0 0 45 4.28
12 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% 4.20 0 0 0 4.28
13 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 4.21 0 0 0 4.29
14 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 4.21 0 0 0 4.29
15 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Førstehjemslån 4.06 1,300 0 65 4.30
16 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% 4.10 750 0 50 4.30
17 Larvikbanken Grønt boliglån 4.10 0 0 55 4.32
18 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 2) 4.24 0 0 0 4.32
19 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 4.24 500 0 0 4.32
20 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 4.24 500 0 0 4.32
21 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 4.09 1,300 0 65 4.33
22 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 4.26 0 0 0 4.34
23 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Flexilån 4.09 1,300 0 75 4.35
24 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/50 % 4.19 0 0 45 4.38
25 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 4.30 0 0 0 4.39
26 Strømmen Sparebank Grønt boliglån 4.15 0 0 65 4.39
27 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/50 % 4.19 0 0 50 4.40
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 4.19 0 0 50 4.40
29 Melhusbanken Grønt boliglån 4.20 1,000 2,500 50 4.41
30 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 4.20 1,000 2,500 50 4.41
31 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 4.24 0 0 35 4.41
32 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 4.24 0 0 35 4.41
33 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 4.33 0 0 0 4.42
34 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 4.15 1,200 0 75 4.42
35 Aasen Sparebank Grønt boliglån 4.19 0 0 60 4.42
36 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 4.34 0 0 0 4.43
37 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 4.25 0 0 40 4.43
38 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 4.19 1,200 0 65 4.43
39 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/85 % 4.24 0 0 45 4.44
40 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/75 % 4.24 0 0 45 4.44
41 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Hyttelån 4.24 0 0 45 4.44
42 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 4.24 0 0 50 4.45
43 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 4.24 0 0 50 4.45
44 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 4.24 0 0 50 4.45
45 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 4.24 0 0 50 4.45
46 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 4.24 0 0 50 4.45
47 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 4.24 0 0 50 4.45
48 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 4.20 1,000 0 70 4.46
49 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 4.25 0 0 50 4.46
50 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 80 % 4.38 0 0 0 4.47
51 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 4.24 1,000 0 60 4.47
52 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 4.24 1,000 0 60 4.47
53 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 4.24 1,000 0 60 4.47
54 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 4.24 0 0 65 4.49
55 Landkreditt Bank AS Boliglån 4.40 1,000 0 0 4.49
56 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 4.40 1,000 0 0 4.49
57 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 4.25 750 2,850 65 4.50
58 Rindal Sparebank Grønt boliglån 4.30 0 0 50 4.51
59 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 4.34 0 0 35 4.51
60 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 50% 4.30 1,200 0 55 4.52
61 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 4.29 1,000 2,000 60 4.53
62 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 4.29 1,000 2,000 60 4.53
63 Romsdal Sparebank Grønt boliglån 4.30 1,000 2,500 60 4.54
64 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 4.35 0 0 40 4.54
65 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 4.30 1,000 0 65 4.55
66 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 4.30 750 2,850 65 4.55
67 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 4.46 0 0 0 4.55
68 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 50 % 4.46 0 0 0 4.55
69 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 4.28 0 0 75 4.55
70 SpareBank 1 Helgeland Grønt førstehjemslån 4.31 0 0 65 4.56
71 Vekselbanken Grønt oppussingslån 4.35 0 0 50 4.56
72 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 4.35 0 0 50 4.56
73 Vekselbanken Grønt bustadlån 4.35 0 0 50 4.56
74 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 4.35 0 0 50 4.56
75 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 4.35 750 0 50 4.56
76 OBOS-banken AS Boliglån 50 % (uten medlemskap) 4.39 0 0 35 4.57
77 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 4.30 0 0 75 4.57
78 USBL (DNB) Grønt boliglån 4.34 0 0 65 4.59
79 SpareBank 1 Helgeland Grønt boliglån 4.34 0 0 65 4.59
80 DNB Bank ASA Grønt rammelån 4.34 1,000 0 65 4.59
81 DNB Bank ASA Grønt boliglån 4.34 1,000 0 65 4.59
82 DNB Bank ASA Vennelån 4.34 1,000 0 65 4.59
83 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 4.34 1,000 0 65 4.59
84 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 50% 4.39 0 0 45 4.59
85 Valle Sparebank Grønt bustadlån 4.35 1,000 0 65 4.60
86 Grue Sparebank Grønt boliglån 4.39 0 0 50 4.60
87 Marker Sparebank Grønt boliglån 4.39 750 0 50 4.60
88 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 4.39 1,000 0 50 4.60
89 Etnedal Sparebank Grønt boliglån 4.40 750 0 50 4.61
90 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 4.39 1,000 0 60 4.63
91 Andebu Sparebank Grønne boliglån 4.34 0 0 85 4.64
92 Andebu Sparebank Grønne rehabiliteringslån 4.34 0 0 85 4.64
93 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 4.40 1,000 0 60 4.64
94 Orkla Sparebank Grønt boliglån 4.40 1,000 0 60 4.64
95 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 4.55 0 0 0 4.65
96 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60% 4.55 0 0 0 4.65
97 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 4.40 0 0 65 4.65
98 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 4.40 1,300 0 65 4.65
99 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 4.49 0 0 35 4.67
100 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 4.44 0 0 60 4.68
101 Aasen Sparebank Midt Boliglån 4.44 0 0 60 4.68
102 Aasen Sparebank Aktiv voksen 4.44 0 0 60 4.68
103 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 4.44 750 0 60 4.68
104 Odal Sparebank Grønt boliglån 4.45 750 0 60 4.69
105 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 4.44 1,200 0 65 4.69
106 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 4.44 1,200 0 65 4.69
107 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 4.49 0 0 45 4.70
108 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 4.49 0 0 45 4.70
109 Sunndal Sparebank Boliglån Grønt 4.45 1,000 0 65 4.70
110 Totens Sparebank Grønt boliglån 4.45 1,000 0 65 4.70
111 Voss Sparebank Grønt bustadlån 4.49 0 0 50 4.71
112 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 4.49 950 0 50 4.71
113 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 4.44 1,200 0 75 4.72
114 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 4.50 1,000 1,500 50 4.72
115 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 4.49 0 0 60 4.73
116 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 4.50 1,200 1,500 60 4.74
117 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 4.50 1,200 1,500 60 4.74
118 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 4.49 0 0 65 4.75
119 Sandnes Sparebank Bate - Grønt Boliglån 4.49 0 0 65 4.75
120 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 4.49 0 0 65 4.75
121 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 4.49 0 0 65 4.75
122 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 4.49 0 0 65 4.75
123 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 4.49 1,200 0 65 4.75
124 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 4.65 0 0 0 4.75
125 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % 4.65 0 0 0 4.75
126 Jæren Sparebank Grønt boliglån 4.49 0 0 70 4.76
127 Agder Sparebank Grønt boliglån 4.49 900 0 70 4.76
128 Sparebanken Øst Grønt boliglån 4.48 1,250 0 75 4.76
129 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 4.58 0 0 35 4.77
130 Sparebanken Møre Grønt boliglån 4.49 1,000 0 75 4.77
131 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 4.55 1,000 2,500 50 4.77
132 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 4.54 0 0 60 4.79
133 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 4.54 0 0 65 4.80
134 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 4.54 1,300 0 65 4.80
135 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 4.59 1,000 0 50 4.81
136 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) 4.64 0 0 35 4.83
137 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 75% 4.60 1,200 0 55 4.84
138 KLP Banken AS Fleksilån grønt 4.65 0 0 35 4.84
139 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 4.65 0 0 35 4.84
140 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 4.75 0 0 0 4.85
141 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % 4.75 0 0 0 4.85
142 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 4.59 0 0 65 4.85
143 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 4.60 750 2,850 65 4.86
144 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 4.60 750 2,850 65 4.86
145 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 4.60 2,000 0 75 4.89
146 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 4.70 0 0 40 4.90
147 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 4.65 1,000 0 65 4.91
148 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 4.70 0 0 50 4.93
149 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 4.70 0 0 50 4.93
150 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 4.70 0 0 50 4.93
151 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 50% av verdi 4.70 1,000 0 50 4.93
152 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 4.64 1,200 0 75 4.93
153 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 85% 4.70 1,200 0 55 4.94
154 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 4.75 0 0 35 4.94
155 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 4.75 0 0 35 4.94
156 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 4.69 1,000 0 60 4.94
157 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 4.69 1,000 0 60 4.94
158 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag 4.70 1,000 2,500 60 4.95
159 Sandnes Sparebank Bate - Boliglån 4.69 0 0 65 4.96
160 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 4.70 750 2,850 65 4.97
161 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 4.70 750 2,850 65 4.97
162 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 4.69 0 0 70 4.97
163 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 4.75 750 0 50 4.98
164 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 4.75 800 0 50 4.98
165 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 4.69 1,200 0 75 4.98
166 Selbu Sparebank Grønt boliglån 4.74 0 0 60 4.99
167 Lillesands Sparebank Grønt lån 4.74 1,000 0 60 4.99
168 USBL (DNB) Boliglån 4.73 0 0 65 5.00
169 TOBB (DNB) Boliglån 4.73 1,000 0 65 5.00
170 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 4.75 1,000 0 65 5.02
171 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 4.80 0 0 50 5.03
172 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 4.80 0 0 50 5.03
173 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 4.92 0 0 0 5.03
174 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 4.80 750 0 50 5.03
175 Marker Sparebank Grønt rammelån 4.80 750 0 50 5.03
176 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 4.75 2,000 0 75 5.04
177 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 4.79 0 0 60 5.05
178 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 4.79 0 0 60 5.05
179 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 50% under 4.millioner 4.79 2,000 2,000 60 5.05
180 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 4.94 0 0 0 5.05
181 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 4.80 0 0 60 5.06
182 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 4.84 500 0 45 5.06
183 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 4.79 0 0 70 5.07
184 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 4.84 1,000 0 50 5.07
185 Romerike Sparebank Grønt boliglån 4.80 0 0 70 5.08
186 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 4.80 0 0 70 5.08
187 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 4.85 1,000 0 50 5.08
188 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 4.85 1,000 1,500 50 5.09
189 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 4.80 0 0 75 5.10
190 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 4.84 0 0 60 5.10
191 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 4.90 990 0 35 5.10
192 Sparebank 68° Nord Boliglån 4.85 1,000 0 60 5.11
193 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 4.84 1,200 0 65 5.11
194 Trøgstad Sparebank Boliglån 4.84 1,500 0 65 5.11
195 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 4.85 0 0 65 5.12
196 Marker Sparebank Boliglån 4.89 750 0 50 5.13
197 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 4.89 1,000 0 50 5.13
198 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 4.84 1,000 0 75 5.14
199 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 4.84 2,000 0 75 5.14
200 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 4.90 0 0 55 5.15
201 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 4.90 0 0 55 5.15
202 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 4.95 0 0 35 5.15
203 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 4.90 0 0 60 5.16
204 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 4.90 0 0 60 5.16
205 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 4.89 0 0 65 5.16
206 Sparebanken Sør Grønt boliglån 4.90 1,000 0 65 5.17
207 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 4.90 1,000 0 65 5.17
208 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 4.90 1,000 0 65 5.17
209 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 4.90 750 2,850 65 5.18
210 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 4.95 750 0 50 5.19
211 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 4.95 750 0 50 5.19
212 Hjelmeland Sparebank Boliglån 75% 4.95 990 0 50 5.19
213 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån inntil 75% av verdi 4.95 1,000 0 50 5.19
214 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 4.95 1,000 2,500 50 5.19
215 Handelsbanken NUF Boliglån 4.94 0 0 60 5.20
216 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 4.95 1,000 0 60 5.21
217 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag 4.95 1,000 2,500 60 5.22
218 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 4.95 750 0 65 5.23
219 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 5.00 0 0 50 5.24
220 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt fleksilån 5.00 0 0 50 5.24
221 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 5.00 750 0 50 5.24
222 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 4.95 0 0 75 5.25
223 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 4.95 1,200 0 75 5.25
224 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 50% 5.00 1,200 0 55 5.25
225 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 5.05 0 0 35 5.26
226 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 4.99 1,000 0 60 5.26
227 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 75% 5.14 0 0 0 5.26
228 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 5.00 0 0 60 5.27
229 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 5.00 1,000 0 65 5.28
230 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 5.00 1,000 0 65 5.28
231 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 5.00 750 2,850 65 5.28
232 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 5.00 750 2,850 65 5.28
233 Agder Sparebank Lån innenfor 75% av boligverdi 4.99 900 0 70 5.28
234 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 5.04 1,000 0 50 5.28
235 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 5.04 1,000 0 50 5.28
236 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 5.05 0 0 50 5.29
237 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 5.05 500 0 50 5.29
238 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 5.05 750 0 50 5.29
239 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 5.02 1,500 0 65 5.30
240 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån 75% 5.04 0 0 60 5.31
241 Skagerrak Sparebank Boliglån 5.04 1,000 2,000 60 5.31
242 Skue Sparebank Boliglån 5.05 0 0 60 5.32
243 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag 5.05 1,000 2,500 60 5.32
244 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 5.10 500 0 45 5.33
245 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 5.05 0 0 70 5.34
246 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 5.05 0 0 70 5.34
247 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 5.22 0 0 0 5.35
248 Eidsberg Sparebank Boliglån 5.10 1,000 0 50 5.35
249 Stadsbygd Sparebank Boliglån 5.10 1,000 1,500 50 5.35
250 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 5.05 0 0 75 5.36
251 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking 5.24 0 0 0 5.37
252 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 5.09 0 0 65 5.37
253 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 5.09 1,300 0 65 5.37
254 Valle Sparebank Bustadlån 5.10 1,000 0 65 5.38
255 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 5.10 1,000 0 65 5.38
256 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 5.14 1,000 0 50 5.39
257 Berg Sparebank Boliglån 75 % 5.14 1,000 0 50 5.39
258 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 5.15 0 0 50 5.40
259 Fana Sparebank 75 %-lån 5.15 500 0 50 5.40
260 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 5.09 1,000 0 75 5.40
261 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 5.15 1,000 2,500 50 5.40
262 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 5.15 2,000 2,000 60 5.42
263 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 5.15 1,000 0 65 5.44
264 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 5.19 0 0 50 5.44
265 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 5.19 1,000 1,500 50 5.44
266 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 5.15 0 0 70 5.45
267 Agder Sparebank Øvrige boliglån 5.15 900 0 70 5.45
268 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 5.20 0 0 50 5.45
269 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 5.20 0 0 55 5.46
270 Andebu Sparebank Boliglån 5.25 0 0 35 5.47
271 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 5.19 0 0 60 5.47
272 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 5.20 0 0 60 5.48
273 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 5.20 750 0 60 5.48
274 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 5.20 1,000 2,000 60 5.48
275 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 5.25 500 0 45 5.49
276 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 5.24 0 0 50 5.49
277 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 5.24 1,000 0 50 5.49
278 Ørskog Sparebank Bustadlån 5.20 1,000 0 70 5.50
279 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 5.25 500 0 50 5.50
280 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 5.25 750 0 50 5.50
281 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån utover 75% av verdi 5.25 1,000 0 50 5.50
282 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 5.19 1,000 0 75 5.50
283 Sparebanken Øst Boliglån 75% 5.19 1,250 0 75 5.50
284 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 5.24 1,000 0 60 5.52
285 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 5.24 1,000 0 60 5.52
286 Danske Bank Boliglån 5.25 1,000 0 60 5.53
287 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 5.24 1,000 0 65 5.53
288 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 5.24 1,200 0 65 5.53
289 SpareBank 1 SMN Hyttelån 5.24 1,200 0 65 5.53
290 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 5.24 1,300 0 65 5.53
291 Sunndal Sparebank Boliglån 5.25 1,000 0 65 5.54
292 Sparebanken Sør Boliglån 5.25 1,000 0 65 5.54
293 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 5.30 750 0 50 5.56
294 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 5.34 500 0 35 5.56
295 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 5.25 0 0 75 5.57
296 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 5.25 1,200 0 75 5.57
297 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 5.29 750 1,500 60 5.57
298 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 5.30 2,000 1,000 65 5.60
299 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 5.34 950 0 50 5.60
300 Berg Sparebank Boliglån 85% 5.34 1,000 0 50 5.60
301 Fana Sparebank 85 %-lån 5.35 500 0 50 5.61
302 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 5.35 800 0 50 5.61
303 SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån 5.35 800 0 50 5.61
304 Bjugn Sparebank Lån til bolig 5.35 1,000 0 50 5.61
305 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 75% 5.35 1,200 0 55 5.62
306 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 5.34 0 0 60 5.62
307 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 5.34 0 0 60 5.62
308 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 5.34 0 0 60 5.62
309 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 5.34 1,000 0 60 5.62
310 Lillesands Sparebank Total Boliglån 5.34 1,000 0 60 5.62
311 Selbu Sparebank Boliglån 80% 5.35 0 0 60 5.63
312 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 5.34 1,000 0 65 5.64
313 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 5.34 1,000 0 65 5.64
314 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 5.34 1,200 0 65 5.64
315 Jæren Sparebank Boliglån 5.35 0 0 70 5.66
316 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 5.39 0 0 60 5.68
317 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 5.40 1,000 0 60 5.69
318 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 5.39 1,300 0 65 5.69
319 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 5.40 0 1,000 65 5.70
320 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 5.40 0 1,000 65 5.70
321 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 5.44 500 0 50 5.70
322 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 5.40 0 0 70 5.71
323 Romerike Sparebank Boliglån med stil 50 % 5.40 0 0 70 5.71
324 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 5.45 0 0 50 5.71
325 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 5.45 0 0 50 5.71
326 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 5.39 1,200 0 75 5.71
327 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 5.45 1,200 0 55 5.73
328 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 5.44 750 1,500 60 5.73
329 Orkla Sparebank Boliglån 5.45 1,000 0 60 5.74
330 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 80 % 5.44 0 0 65 5.74
331 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 5.45 0 0 65 5.75
332 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 5.45 900 0 65 5.75
333 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 5.50 750 0 50 5.77
334 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 5.50 1,000 0 50 5.77
335 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 5.44 1,200 0 75 5.77
336 Larvikbanken Boliglån 75 % 5.50 0 0 55 5.78
337 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 5.49 0 0 60 5.78
338 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 5.49 1,000 0 60 5.78
339 Luster Sparebank Bustadlån 5.50 750 0 60 5.79
340 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 5.50 1,000 0 65 5.81
341 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 5.50 0 0 70 5.82
342 Grue Sparebank Boliglån 5.55 0 0 50 5.82
343 Sparebanken DIN Boliglån 5.54 750 0 60 5.83
344 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 5.54 1,000 0 60 5.83
345 Grong Sparebank Boliglån 5.55 1,200 1,500 60 5.85
346 Sparebanken Vest Boliglån Ordinær 5.55 0 0 65 5.86
347 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 5.55 0 0 65 5.86
348 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 5.60 0 0 50 5.87
349 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 85% 5.60 990 0 50 5.87
350 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 5.59 750 1,500 60 5.89
351 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 5.60 900 0 65 5.91
352 Romerike Sparebank Boliglån 75% 5.60 0 0 70 5.92
353 Romerike Sparebank Boliglån med stil 75 % 5.60 0 0 70 5.92
354 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 5.65 750 0 50 5.93
355 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 5.70 0 0 50 5.98
356 Romerike Sparebank Boliglån 85% 5.70 0 0 70 6.03
357 Romerike Sparebank Boliglån med stil 85 % 5.70 0 0 70 6.03
358 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 5.75 1,000 0 65 6.07
359 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 5.89 750 1,500 60 6.20
360 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.25
361 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 5.95 1,000 0 65 6.28
362 Ørland Sparebank Boliglån 85% 5.95 2,000 1,000 65 6.28
363 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 6.00 750 0 60 6.32
364 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 6.15 0 20,000 25 6.39
365 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.25 0 0 75 6.62
366 Lillesands Sparebank Boliglån 6.40 1,000 0 60 6.74
367 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.49 0 5,000 50 6.81
368 SpareBank 1 Østlandet Lån til tomt 6.65 1,000 0 60 7.01
369 Bank2 ASA Refinansiering 6.74 0 20,000 75 7.15
370 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 6.90 0 1,000 65 7.29
371 yA Bank AS (Resurs Bank AB) Lån med sikkerhet i bolig 6.99 0 4,000 50 7.35
372 MYBANK ASA Omstartslån mybank 7.50 0 0 0 7.76
373 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.95 0 0 75 8.44

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1