Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 3 år 4.59 0 0 0 4.69
2 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 4.90 0 2,000 35 5.19
3 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 4.84 1,000 2,200 60 5.25
4 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 3 år 4.90 800 1,750 50 5.26
5 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 4.89 0 3,000 60 5.30
6 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 4.89 1,200 2,650 60 5.31
7 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 4.95 750 2,400 50 5.32
8 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 4.96 500 1,500 50 5.33
9 Handelsbanken NUF Akademikerne pluss Fastrentelån 3 år 4.99 0 0 45 5.33
10 Handelsbanken NUF Tekna Fastrentelån 3 år 4.99 0 0 45 5.33
11 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 3 år 4.99 0 0 45 5.33
12 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 5.05 0 2,800 35 5.35
13 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 4.99 1,000 2,000 50 5.36
14 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 4.88 1,000 2,500 75 5.37
15 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 4.95 1,000 2,000 65 5.39
16 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 5.00 0 2,750 55 5.39
17 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 3 år 4.94 0 1,500 70 5.41
18 USBL (DNB) Fastrentelån 3 år 4.99 0 0 65 5.43
19 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 3 år 4.99 1,000 2,190 65 5.43
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 3 år 5.09 0 0 45 5.44
21 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 85% 4.99 0 3,590 69 5.46
22 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 4.99 0 0 70 5.46
23 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 4.99 0 2,900 70 5.46
24 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 3 år 5.09 0 0 50 5.46
25 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 3 år 5.09 0 0 50 5.46
26 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 3 år - 85% 5.09 0 0 50 5.46
27 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 5.06 1,000 1,900 60 5.48
28 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 3 år 5.04 0 0 65 5.49
29 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 4.99 1,250 2,990 75 5.49
30 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 5.09 1,200 2,650 60 5.51
31 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 3 år 5.10 1,000 2,500 60 5.53
32 Melhusbanken Fastrentelån 3 år 5.15 1,000 0 50 5.53
33 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 5.09 1,000 2,190 65 5.54
34 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 5.09 1,000 2,500 65 5.54
35 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 5.09 0 3,500 65 5.54
36 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 5.11 1,300 4,000 65 5.56
37 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 5.19 950 2,190 50 5.57
38 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 5.10 750 0 70 5.57
39 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 5.10 750 0 70 5.57
40 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 5.14 1,000 2,190 65 5.59
41 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 5.14 0 3,500 65 5.59
42 JBF Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 3 år 5.14 1,000 3,200 65 5.59
43 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 5.10 3,000 3,000 75 5.60
44 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 5.15 0 4,000 65 5.60
45 Romerike Sparebank Fastrente 3 år 5.14 0 3,500 70 5.62
46 Skagerrak Sparebank Fastrentelån ORDINÆR 3 år 5.19 1,000 2,000 60 5.62
47 Jæren Sparebank Fastrentelån - 3 års binding 5.15 0 3,500 70 5.63
48 Skue Sparebank Fastrentelån 3 år 5.35 0 0 60 5.79
49 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 3 år 5.40 0 5,000 65 5.87
50 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 5.40 750 2,500 70 5.89

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00