Boliglånsrente 500 000

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 4.41 0 0 50 4.75
2 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 40% 4.99 0 0 0 5.11
3 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 50% 5.01 0 0 0 5.13
4 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 50 % 5.08 0 0 0 5.20
5 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 5.08 0 0 0 5.20
6 Romerike Sparebank Rehabiliteringslån 5.12 0 0 0 5.24
7 OBOS-banken AS Grønt boliglån 4.99 0 0 35 5.28
8 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% 5.19 0 0 0 5.32
9 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% 4.95 750 0 50 5.32
10 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 5.21 0 0 0 5.34
11 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60% 5.22 0 0 0 5.35
12 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 5.22 0 0 0 5.35
13 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 4.90 0 0 75 5.39
14 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 5.28 0 0 0 5.41
15 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 50% 5.08 0 0 45 5.43
16 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 5.00 750 2,850 65 5.45
17 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 5.32 0 0 0 5.45
18 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Førstehjemslån 5.01 1,300 0 65 5.45
19 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 5.04 1,300 0 65 5.49
20 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 5.19 0 0 35 5.49
21 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 5.36 0 0 0 5.49
22 Larvikbanken Grønt boliglån 5.10 0 0 55 5.50
23 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 5.05 750 2,850 65 5.50
24 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 5.03 0 0 75 5.53
25 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Energisparelån 5.39 0 0 0 5.53
26 Etnedal Sparebank Grønt boliglån 5.15 750 0 50 5.53
27 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Small - Belåningsgrad innenfor 60 % 5.40 0 0 0 5.54
28 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Flexilån 5.04 1,300 0 75 5.54
29 Søgne og Greipstad Sparebank Grønt boliglån 5.09 1,000 0 65 5.54
30 Valle Sparebank Grønt bustadlån 5.10 1,000 0 65 5.55
31 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 5.19 1,000 0 50 5.57
32 Romsdal Sparebank Grønt boliglån 5.15 1,000 2,500 60 5.58
33 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 5.24 0 0 45 5.59
34 Danske Bank Boliglån 5.24 0 0 45 5.59
35 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 5.46 0 0 0 5.60
36 Høland og Setskog Sparebank Energisparelån 5.10 0 0 75 5.60
37 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 5.46 0 0 0 5.60
38 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % 5.46 0 0 0 5.60
39 Strømmen Sparebank Grønt boliglån 5.15 0 0 65 5.60
40 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 50% 5.20 1,200 0 55 5.60
41 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 5.19 1,000 0 60 5.62
42 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 5.19 1,000 0 60 5.62
43 Vekselbanken Grønt bustadlån 5.25 0 0 50 5.63
44 Rindal Sparebank Grønt boliglån 5.25 0 0 50 5.63
45 Vekselbanken Grønt oppussingslån 5.25 0 0 50 5.63
46 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 5.25 750 0 50 5.63
47 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 5.30 0 0 40 5.63
48 SpareBank 1 Helgeland Grønt førstehjemslån 5.19 0 0 65 5.64
49 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 5.19 0 0 65 5.64
50 JBF Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 5.19 1,000 0 65 5.64
51 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 5.19 1,200 0 65 5.64
52 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 5.51 0 0 0 5.65
53 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 5.15 1,200 0 75 5.65
54 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 5.24 1,000 0 60 5.67
55 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 5.20 1,000 0 70 5.68
56 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 5.25 0 0 60 5.68
57 Askim og Spydeberg Sparebank Grønt boliglån 5.30 0 0 50 5.68
58 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/50 % 5.33 0 0 45 5.69
59 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 50 % 5.33 0 0 45 5.69
60 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 5.55 0 0 0 5.69
61 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 5.20 0 0 75 5.70
62 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 5.33 0 0 50 5.71
63 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/50 % 5.33 0 0 50 5.71
64 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 5.24 0 0 70 5.72
65 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 5.29 750 0 60 5.72
66 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.29 1,000 2,000 60 5.72
67 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 5.29 1,000 2,000 60 5.72
68 Skagerrak Sparebank Grønt boliglån 5.29 1,000 2,000 60 5.72
69 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 5.30 1,000 0 60 5.73
70 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 5.59 0 0 0 5.74
71 Sparebanken Øst NBBO Grønt boliglån 5.23 0 0 75 5.74
72 Andebu Sparebank Grønne boliglån 5.19 0 0 85 5.74
73 Andebu Sparebank Grønne rehabiliteringslån 5.19 0 0 85 5.74
74 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Medium - Belåningsgrad mellom 60-75 % 5.60 0 0 0 5.75
75 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % 5.60 0 0 0 5.75
76 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 5.60 0 0 0 5.75
77 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 5.30 1,000 0 65 5.76
78 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 75% 5.35 1,200 0 55 5.76
79 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 5.34 0 0 60 5.78
80 Grue Sparebank Grønt boliglån 5.39 0 0 50 5.78
81 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 80 % 5.63 0 0 0 5.78
82 Voss Sparebank Grønt bustadlån 5.39 0 0 50 5.78
83 Marker Sparebank Grønt boliglån 5.39 750 0 50 5.78
84 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 5.35 0 0 60 5.79
85 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 50 % 5.35 1,000 0 60 5.79
86 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 5.40 1,000 0 50 5.79
87 SpareBank 1 Helgeland Grønt boliglån 5.34 0 0 65 5.80
88 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 5.49 0 0 35 5.81
89 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 5.49 0 0 35 5.81
90 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 5.35 750 2,850 65 5.81
91 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 5.35 750 2,850 65 5.81
92 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 5.39 1,000 0 60 5.83
93 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 5.40 0 0 60 5.84
94 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 5.40 1,000 0 60 5.84
95 Orkla Sparebank Grønt boliglån 5.40 1,000 0 60 5.84
96 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 5.45 1,000 1,500 50 5.84
97 Melhusbanken Grønt boliglån 5.45 1,000 2,500 50 5.84
98 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 5.45 1,000 2,500 50 5.84
99 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 5.49 0 0 45 5.86
100 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Hyttelån 5.49 0 0 45 5.86
101 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/85 % 5.49 0 0 45 5.86
102 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/75 % 5.49 0 0 45 5.86
103 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 5.40 0 0 65 5.86
104 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 5.40 1,300 0 65 5.86
105 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 85% 5.45 1,200 0 55 5.87
106 Jæren Sparebank Grønt boliglån 5.39 0 0 70 5.88
107 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 5.44 0 0 60 5.88
108 Aasen Sparebank Grønt boliglån 5.44 0 0 60 5.88
109 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 5.49 0 0 50 5.88
110 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 5.49 0 0 50 5.88
111 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 5.49 0 0 50 5.88
112 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 5.49 0 0 50 5.88
113 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 5.49 0 0 50 5.88
114 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 5.49 0 0 50 5.88
115 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 5.49 950 0 50 5.88
116 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag 5.45 1,000 2,500 60 5.89
117 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 5.50 750 0 50 5.89
118 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 5.55 0 0 40 5.90
119 Sparebanken Møre Grønt boliglån 5.39 1,000 0 75 5.90
120 Bien Sparebank ASA Grønt Boliglån 5.44 0 0 65 5.91
121 SpareBank 1 SMN Grønt lån for energitiltak 85 % 5.44 1,200 0 65 5.91
122 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 5.44 1,200 0 65 5.91
123 Sunndal Sparebank Grønt rehabiliteringslån bolig 5.45 1,000 0 65 5.92
124 Totens Sparebank Grønt boliglån 5.45 1,000 0 65 5.92
125 Totens Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.45 1,000 0 65 5.92
126 Sunndal Sparebank Boliglån Grønt 5.45 1,000 0 65 5.92
127 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 5.45 750 2,850 65 5.92
128 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 5.45 750 2,850 65 5.92
129 KLP Banken AS Fleksilån grønt 5.60 0 0 35 5.92
130 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 5.60 0 0 35 5.92
131 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 5.44 0 0 69 5.93
132 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 5.49 0 0 60 5.93
133 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 5.54 1,000 0 50 5.94
134 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 5.55 750 0 50 5.95
135 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 5.44 1,200 0 75 5.96
136 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.49 0 0 65 5.96
137 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 5.49 0 0 65 5.96
138 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 5.49 0 0 65 5.96
139 Sandnes Sparebank Bate - Grønt Boliglån 5.49 0 0 65 5.96
140 OBOS-banken AS Boliglån 50 % (uten medlemskap) 5.64 0 0 35 5.97
141 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 5.50 1,200 1,500 65 5.97
142 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.50 1,200 1,500 65 5.97
143 Agder Sparebank Grønt boliglån 5.49 900 0 70 5.98
144 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 50% under 4.millioner 5.54 2,000 2,000 60 5.99
145 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 5.60 0 0 50 6.00
146 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 5.84 500 0 0 6.00
147 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 5.60 0 0 50 6.00
148 Flekkefjord Sparebank Boliglån Grønt 5.60 750 0 50 6.00
149 Sparebanken Øst Grønt boliglån 5.48 1,250 0 75 6.00
150 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 75 % 5.54 0 0 65 6.01
151 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 5.54 1,300 0 65 6.01
152 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 5.55 1,000 0 65 6.02
153 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 5.70 0 0 35 6.03
154 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 5.70 0 0 35 6.03
155 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 5.89 500 0 0 6.05
156 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 5.65 800 0 50 6.05
157 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 50% av verdi 5.65 1,000 0 50 6.05
158 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 5.74 0 0 35 6.07
159 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 50% 5.65 1,200 0 55 6.08
160 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 5.92 0 0 0 6.08
161 Lillesands Sparebank Grønt lån 5.64 1,000 0 60 6.09
162 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 5.65 0 0 60 6.10
163 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån over 34 år innenfor 75 % 5.70 0 0 50 6.10
164 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 5.70 0 0 50 6.10
165 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 5.70 0 0 50 6.10
166 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 5.94 0 0 0 6.10
167 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 5.70 750 0 50 6.10
168 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 5.70 750 0 50 6.10
169 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 5.64 1,200 0 65 6.12
170 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 5.64 1,200 0 65 6.12
171 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 5.65 750 2,850 65 6.13
172 Aasen Sparebank Midt Boliglån 5.69 0 0 60 6.14
173 Aasen Sparebank Aktiv voksen 5.69 0 0 60 6.14
174 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 5.69 1,000 0 60 6.15
175 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 5.69 1,000 0 60 6.15
176 Marker Sparebank Boliglån 5.74 750 0 50 6.15
177 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 5.74 1,000 0 50 6.15
178 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag 5.70 1,000 2,500 60 6.16
179 Marker Sparebank Grønt rammelån 5.75 750 0 50 6.16
180 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 5.83 0 0 35 6.17
181 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 5.64 1,200 0 75 6.17
182 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 5.64 1,200 0 75 6.17
183 Sandnes Sparebank Bate - Boliglån 5.69 0 0 65 6.17
184 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 5.69 1,200 0 65 6.17
185 BN Bank ASA Boliglån 50 % 5.79 500 0 45 6.17
186 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 5.65 1,000 0 75 6.18
187 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 5.65 3,000 0 75 6.18
188 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 5.69 0 0 70 6.20
189 Selbu Sparebank Grønt boliglån 5.74 0 0 60 6.20
190 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 5.79 1,000 0 50 6.20
191 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 6.04 500 0 0 6.21
192 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 5.80 0 0 50 6.21
193 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 5.80 0 0 50 6.21
194 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 5.80 1,000 2,500 50 6.21
195 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 5.69 1,200 0 75 6.22
196 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) 5.89 0 0 35 6.23
197 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 5.75 1,000 0 65 6.23
198 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 5.75 750 2,850 65 6.24
199 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 5.75 750 2,850 65 6.24
200 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 5.90 0 0 35 6.24
201 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 5.90 990 0 35 6.24
202 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 5.79 0 0 60 6.25
203 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 5.79 0 0 60 6.25
204 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag 5.80 1,000 2,500 60 6.26
205 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 5.85 750 0 50 6.26
206 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 5.90 0 0 40 6.27
207 Sparebanken Øst NBBO Boliglån 5.74 0 0 75 6.27
208 Sparebanken Øst ABBL Boliglån 5.74 0 0 75 6.27
209 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 5.79 0 0 65 6.28
210 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 50% 5.79 0 0 65 6.28
211 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 5.80 1,000 0 65 6.29
212 Sparebanken Sør Grønt boliglån 5.80 1,000 0 65 6.29
213 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 5.85 0 0 55 6.29
214 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 5.85 0 0 55 6.29
215 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 5.84 0 0 60 6.30
216 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 5.89 1,000 0 50 6.31
217 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 5.80 0 0 70 6.31
218 Romerike Sparebank Grønt boliglån 5.80 0 0 70 6.31
219 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 75% 6.14 0 0 0 6.32
220 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 5.90 750 0 50 6.32
221 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån inntil 75% av verdi 5.90 1,000 0 50 6.32
222 Trøgstad Sparebank Boliglån 5.84 1,500 0 65 6.33
223 Valle Sparebank Bustadlån 5.85 1,000 0 65 6.34
224 JBF Bank og Forsikring Boliglån 75% 5.85 1,000 0 65 6.34
225 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 6.00 0 0 35 6.35
226 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 5.89 1,000 0 60 6.36
227 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån inntil 85 % 5.89 1,000 0 60 6.36
228 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 5.94 0 0 50 6.36
229 Berg Sparebank Boliglån 75 % 5.94 1,000 0 50 6.36
230 Selbu Sparebank Boliglån 80% 5.90 0 0 60 6.37
231 Hjelmeland Sparebank Boliglån 75% 5.95 990 0 50 6.37
232 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Large - Belåningsgrad mellom 75-85 % 6.20 0 0 0 6.38
233 Landkreditt Bank AS Boliglån 6.20 500 0 0 6.38
234 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 6.20 500 0 0 6.38
235 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 5.85 0 0 75 6.39
236 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 5.85 3,000 0 75 6.39
237 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 5.90 1,000 0 65 6.39
238 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 6.22 0 0 0 6.40
239 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån 75% 5.94 0 0 60 6.41
240 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån 75% 5.94 0 0 60 6.41
241 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 5.95 1,000 0 60 6.42
242 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt fleksilån 6.00 0 0 50 6.42
243 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 6.00 0 0 50 6.42
244 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 6.00 750 0 50 6.42
245 Eidsberg Sparebank Boliglån 6.00 1,000 0 50 6.42
246 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 5.95 750 0 65 6.45
247 BN Bank ASA Boliglån 75 % 6.05 500 0 45 6.45
248 Skagerrak Sparebank Boliglån 5.99 1,000 2,000 60 6.46
249 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 5.99 2,000 2,000 60 6.46
250 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 6.04 1,000 0 50 6.46
251 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 6.05 500 0 50 6.47
252 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 5.95 0 0 75 6.50
253 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 5.95 1,000 0 75 6.50
254 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 6.00 1,000 0 65 6.50
255 Andebu Sparebank Boliglån 6.15 0 0 35 6.50
256 Agder Sparebank Lån innenfor 75% av boligverdi 5.99 900 0 70 6.51
257 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 6.04 0 0 60 6.51
258 Handelsbanken NUF Boliglån 6.04 0 0 60 6.51
259 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 6.02 1,500 0 65 6.52
260 Skue Sparebank Boliglån 6.05 0 0 60 6.53
261 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 6.10 1,000 0 50 6.53
262 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 6.04 1,300 0 65 6.54
263 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 75% 6.10 1,200 0 55 6.55
264 Agder Sparebank Øvrige boliglån 6.04 900 0 70 6.57
265 Berg Sparebank Boliglån 85% 6.14 1,000 0 50 6.57
266 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 6.14 1,000 0 50 6.57
267 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 6.05 0 0 70 6.58
268 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 6.05 0 0 70 6.58
269 Odal Sparebank Grønt boliglån 6.10 750 0 60 6.58
270 Sparebank 68° Nord Boliglån 6.10 1,000 0 60 6.58
271 Fana Sparebank 75 %-lån 6.15 500 0 50 6.58
272 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 6.15 1,000 1,500 50 6.58
273 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 6.09 0 0 65 6.59
274 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 6.09 1,000 0 65 6.59
275 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 6.10 1,000 0 65 6.60
276 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 6.15 0 0 55 6.61
277 BN Bank ASA Boliglån 85 % 6.20 500 0 45 6.61
278 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 6.25 500 0 35 6.61
279 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 6.19 0 0 50 6.62
280 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 6.20 0 0 50 6.63
281 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 6.20 750 0 50 6.63
282 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån utover 75% av verdi 6.20 1,000 0 50 6.63
283 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 6.20 1,000 0 50 6.63
284 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 6.20 1,000 2,500 50 6.64
285 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 6.10 1,000 0 75 6.66
286 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 6.20 1,200 0 55 6.66
287 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 6.19 1,000 0 60 6.67
288 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 6.19 750 1,500 60 6.68
289 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 6.24 1,000 0 50 6.68
290 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 6.15 0 0 70 6.68
291 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 6.20 0 0 60 6.68
292 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 6.20 750 0 60 6.68
293 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 6.20 1,000 2,000 60 6.69
294 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 6.25 500 0 50 6.69
295 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 6.25 800 0 50 6.69
296 SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån 6.25 800 0 50 6.69
297 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 6.15 0 0 75 6.71
298 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 6.20 2,000 1,000 65 6.71
299 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 6.24 0 0 60 6.73
300 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 6.24 0 0 60 6.73
301 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 6.24 1,000 0 60 6.73
302 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 6.24 1,000 0 60 6.73
303 Lillesands Sparebank Total Boliglån 6.24 1,000 0 60 6.73
304 Ørskog Sparebank Bustadlån 6.20 1,000 0 70 6.74
305 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 6.30 0 0 50 6.74
306 Sparebanken Øst Boliglån 75% 6.19 1,250 0 75 6.75
307 SpareBank 1 SMN Hyttelån 6.24 1,200 0 65 6.75
308 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 6.24 1,300 0 65 6.75
309 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 6.20 0 0 75 6.76
310 Sunndal Sparebank Boliglån 6.25 1,000 0 65 6.76
311 Søgne og Greipstad Sparebank Boliglån 6.25 1,000 0 65 6.76
312 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 6.25 0 1,000 65 6.76
313 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 6.25 0 1,000 65 6.76
314 Jæren Sparebank Boliglån 6.24 0 0 70 6.78
315 Fana Sparebank 85 %-lån 6.35 500 0 50 6.79
316 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 6.35 500 0 50 6.79
317 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 6.24 1,200 0 75 6.80
318 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 6.34 0 0 60 6.83
319 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 6.34 0 0 60 6.83
320 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 6.34 750 1,500 60 6.83
321 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 6.40 750 0 50 6.85
322 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 6.40 1,000 2,500 50 6.85
323 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 6.35 900 0 65 6.87
324 Sparebanken Sør Boliglån 6.35 1,000 0 65 6.87
325 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 6.35 1,000 1,000 65 6.87
326 Sparebanken DIN Boliglån 6.39 750 0 60 6.89
327 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 6.39 1,000 0 60 6.89
328 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 6.45 0 0 50 6.90
329 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 6.34 1,200 0 75 6.91
330 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 6.34 1,200 0 75 6.91
331 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 6.39 1,300 0 65 6.91
332 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 6.40 0 0 70 6.95
333 Orkla Sparebank Boliglån 6.45 1,000 0 60 6.95
334 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 6.50 1,000 0 50 6.95
335 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 80 % 6.44 0 0 65 6.96
336 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 6.45 0 0 65 6.98
337 Larvikbanken Boliglån 75 % 6.50 0 0 55 6.98
338 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 6.49 0 0 60 6.99
339 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 6.49 1,000 0 60 6.99
340 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 6.49 750 1,500 60 6.99
341 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 6.55 750 0 50 7.01
342 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 6.50 1,000 0 65 7.03
343 Sparebanken Vest Boliglån Ordinær 6.50 0 0 69 7.05
344 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 6.50 0 0 70 7.05
345 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 6.60 0 0 50 7.06
346 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 85% 6.60 990 0 50 7.06
347 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 6.55 0 0 65 7.08
348 Grong Sparebank Boliglån 6.55 1,200 1,500 65 7.08
349 Romerike Sparebank Boliglån 75% 6.60 0 0 70 7.16
350 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 6.70 0 0 50 7.17
351 Grue Sparebank Boliglån 6.70 0 0 50 7.17
352 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 6.60 3,000 0 75 7.19
353 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 6.74 950 0 50 7.21
354 Luster Sparebank Bustadlån 6.70 750 0 60 7.22
355 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 6.70 1,000 0 60 7.22
356 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 6.70 900 0 65 7.24
357 JBF Bank og Forsikring Boliglån over 75% 6.70 1,000 0 65 7.24
358 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 6.70 1,000 0 65 7.24
359 Romerike Sparebank Boliglån 85% 6.70 0 0 70 7.27
360 Bjugn Sparebank Lån til bolig 6.85 1,000 1,000 65 7.40
361 Ørland Sparebank Boliglån 85% 6.85 2,000 1,000 65 7.40
362 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 6.89 750 1,500 60 7.42
363 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 7.10 750 0 60 7.64
364 Lillesands Sparebank Boliglån 7.30 1,000 0 60 7.86
365 Bank2 ASA Refinansiering 7.25 0 20,000 75 7.90
366 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 7.40 0 1,000 65 7.99
367 SpareBank 1 Østlandet Lån til tomt 7.60 1,000 0 60 8.18
368 yA Bank AS (Resurs Bank AB) Lån med sikkerhet i bolig 7.75 0 4,000 50 8.29
369 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 7.75 0 0 75 8.42
370 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Nordax Boliglån 7.95 0 10,000 35 8.43
371 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 8.07 0 20,000 25 8.51
372 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 8.10 0 5,000 50 8.67
373 MYBANK ASA Omstartslån mybank 8.50 0 0 0 8.84
374 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 9.25 0 0 75 10.04

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1