Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 4.65 750 2,400 50 5.00
2 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 4.65 0 2,900 70 5.10
3 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 4.75 1,000 2,500 65 5.18
4 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 5 år 4.90 0 0 45 5.24
5 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 4.95 0 1,500 35 5.24
6 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 5 år 4.90 0 0 50 5.26
7 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 5 år 4.90 0 0 50 5.26
8 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 5 år - 85% 4.90 0 0 50 5.26
9 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 4.94 0 0 45 5.28
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 4.90 0 3,200 65 5.34
11 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 5 år 5.00 0 0 45 5.34
12 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 5.05 0 2,800 35 5.35
13 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 4.89 0 0 70 5.35
14 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 5 år 4.89 0 1,500 70 5.35
15 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 4.99 950 2,190 50 5.36
16 Jæren Sparebank Fastrentelån - 5 års binding 4.90 0 3,500 70 5.37
17 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 5 år 5.24 0 0 0 5.37
18 Melhusbanken Fastrentelån 5 år 5.00 1,000 0 50 5.37
19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 4.95 0 3,200 65 5.39
20 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 4.99 1,000 1,900 60 5.41
21 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 5 år 5.05 800 1,750 50 5.42
22 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 5.05 0 2,250 55 5.45
23 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 5.08 500 1,500 50 5.45
24 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 5.04 1,000 1,900 60 5.46
25 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 5.09 1,000 2,000 50 5.46
26 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 5 års binding 5.05 1,200 2,650 60 5.47
27 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 5.05 0 4,000 65 5.50
28 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 5.10 1,200 0 65 5.55
29 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 5.09 0 3,590 69 5.56
30 Romerike Sparebank Fastrente 5 år 5.09 0 3,500 70 5.57
31 USBL (DNB) Fastrentelån 5 år 5.14 0 0 65 5.59
32 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 5.09 1,000 2,500 75 5.59
33 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 5 år 5.14 1,000 2,190 65 5.59
34 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 5.19 0 3,000 60 5.62
35 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 5 år 5.19 0 0 65 5.64
36 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 5.19 1,000 2,000 65 5.64
37 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 5.25 750 2,500 60 5.68
38 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 5 år 5.25 1,000 2,500 60 5.68
39 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 5 års binding 5.25 1,200 2,650 60 5.68
40 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 5.24 1,000 2,190 65 5.70
41 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 5.25 750 0 65 5.71
42 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 5.25 750 0 65 5.71
43 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 5.25 1,000 2,500 65 5.71
44 Skue Sparebank Fastrentelån 5 år 5.30 0 0 60 5.73
45 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 5.29 1,000 2,190 65 5.75
46 JBF Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 5år 5.29 1,000 3,200 65 5.75
47 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 5.29 1,300 4,000 65 5.75
48 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 5.35 3,000 3,000 75 5.87
49 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 5.39 1,250 3,250 75 5.91
50 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 5 år 5.55 0 5,000 65 6.03

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1