Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 5 år 4.84 0 0 0 4.95
2 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 4.70 0 2,000 35 4.98
3 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 4.69 950 2,190 50 5.04
4 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 5 år 4.79 0 0 45 5.12
5 Handelsbanken NUF Tekna Fastrentelån 5 år 4.79 0 0 45 5.12
6 Handelsbanken NUF Akademikerne pluss Fastrentelån 5 år 4.79 0 0 45 5.12
7 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 5 år 4.80 800 1,750 50 5.16
8 USBL (DNB) Fastrentelån 5 år 4.74 0 0 65 5.17
9 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 5 år 4.74 1,000 2,190 65 5.17
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 5 år 4.84 0 0 45 5.17
11 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 4.80 0 2,750 55 5.18
12 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 4.79 0 3,000 60 5.20
13 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 4.79 1,000 2,200 60 5.20
14 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 5 år - 85% 4.84 0 0 50 5.20
15 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 5 år 4.84 0 0 50 5.20
16 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 5 år 4.84 0 0 50 5.20
17 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 4.85 1,000 2,000 50 5.21
18 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 5 år 4.79 0 0 65 5.22
19 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 4.74 1,000 2,500 75 5.22
20 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 4.79 0 2,900 70 5.25
21 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 4.84 1,000 1,900 60 5.25
22 Melhusbanken Fastrentelån 5 år 4.90 1,000 0 50 5.26
23 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 4.84 1,000 2,000 65 5.28
24 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 4.84 1,000 2,190 65 5.28
25 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 4.84 0 3,500 65 5.28
26 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 4.85 1,000 2,500 65 5.29
27 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 4.85 1,300 4,000 65 5.29
28 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 5 års binding 4.89 1,200 2,650 60 5.31
29 Jæren Sparebank Fastrentelån - 5 års binding 4.85 0 3,500 70 5.31
30 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 5 år 4.90 1,000 2,500 60 5.32
31 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 4.95 750 2,400 50 5.32
32 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 4.89 1,000 2,190 65 5.33
33 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 4.89 0 3,500 65 5.33
34 JBF Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 5 år 4.89 1,000 3,200 65 5.33
35 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 4.89 0 0 70 5.35
36 Skagerrak Sparebank Fastrentelån ORDINÆR 5 år 4.94 1,000 2,000 60 5.36
37 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 4.90 750 0 70 5.36
38 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 4.90 750 0 70 5.36
39 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 4.95 1,000 2,500 65 5.39
40 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 85% 4.94 0 3,590 69 5.40
41 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 5 år 4.94 0 1,500 70 5.41
42 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 4.95 3,000 3,000 75 5.45
43 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 5.15 0 2,800 35 5.45
44 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 5.13 500 1,500 50 5.51
45 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 5.01 1,250 2,990 75 5.51
46 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 5 års binding 5.09 1,200 2,650 60 5.51
47 Skue Sparebank Fastrentelån 5 år 5.10 0 0 60 5.52
48 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 5 år 5.15 0 5,000 65 5.60
49 Romerike Sparebank Fastrente 5 år 5.14 0 3,500 70 5.62
50 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 5.15 750 2,500 70 5.63
51 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 5.20 0 4,000 65 5.66

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00