Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 5 år 4.30 800 1,750 50 4.64
2 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 4.40 0 2,800 35 4.67
3 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 4.30 0 3,000 60 4.69
4 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 5 års binding 4.35 1,200 2,650 60 4.74
5 USBL (DNB) Fastrentelån 5 år 4.34 0 0 65 4.75
6 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 5 år 4.34 1,000 2,190 65 4.75
7 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 5 år 4.44 0 0 45 4.76
8 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 4.50 0 1,500 35 4.77
9 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 5 år 4.44 0 0 50 4.78
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 5 år 4.44 0 0 50 4.78
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 5 år - 85% 4.44 0 0 50 4.78
12 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 4.47 0 0 45 4.79
13 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 5 år 4.39 0 0 65 4.80
14 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 4.45 1,000 1,900 60 4.84
15 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 4.44 1,000 2,190 65 4.86
16 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 4.44 0 3,200 65 4.86
17 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 4.45 750 0 65 4.87
18 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 4.45 750 0 65 4.87
19 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 4.45 1,300 4,000 65 4.87
20 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 5 år 4.50 1,000 2,500 60 4.90
21 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 4.55 750 2,400 50 4.90
22 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 4.49 1,000 2,190 65 4.91
23 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 4.49 0 3,200 65 4.91
24 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 5år 4.49 1,000 3,200 65 4.91
25 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 5 års binding 4.55 1,200 2,650 60 4.95
26 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 5 år 4.64 0 0 45 4.97
27 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 4.57 1,000 1,900 60 4.97
28 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 4.50 1,250 3,250 75 4.97
29 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 4.55 1,000 2,500 65 4.97
30 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 4.60 0 2,250 55 4.98
31 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 4.55 0 2,900 70 5.00
32 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 4.65 1,000 2,000 50 5.00
33 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 4.54 1,000 2,500 75 5.01
34 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 5 år 4.91 0 0 0 5.02
35 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 4.60 1,000 2,000 65 5.03
36 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 4.60 1,000 2,500 65 5.03
37 Jæren Sparebank Fastrentelån - 5 års binding 4.60 0 3,500 70 5.05
38 Melhusbanken Fastrentelån 5 år 4.70 1,000 0 50 5.05
39 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 4.65 0 2,900 65 5.08
40 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 4.79 950 2,190 50 5.15
41 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 4.75 0 4,000 60 5.16
42 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 5 år 4.75 0 5,000 65 5.18
43 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 4.83 500 1,500 50 5.19
44 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 4.75 2,000 2,000 75 5.23
45 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 5 år 4.79 0 1,500 70 5.25
46 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 4.85 0 0 70 5.31
47 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 4.95 750 2,500 60 5.37
48 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 5.00 1,200 0 60 5.42
49 Romerike Sparebank Fastrente 5 år 4.99 0 3,500 70 5.46

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1