Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 4.55 1,000 2,500 65 4.97
2 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 4.70 0 1,500 35 4.98
3 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 4.55 0 2,900 70 5.00
4 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 4.80 0 2,800 35 5.08
5 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 10 år 4.99 0 0 0 5.11
6 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 10 år 4.80 0 0 45 5.13
7 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 4.81 0 0 45 5.14
8 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 4.79 950 2,190 50 5.15
9 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 10 år - 85% 4.80 0 0 50 5.16
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 10 år 4.80 0 0 50 5.16
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 10 år 4.80 0 0 50 5.16
12 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 4.80 0 2,250 55 5.18
13 Jæren Sparebank Fastrentelån - 10 års binding 4.75 0 3,500 70 5.21
14 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 4.80 1,000 1,900 60 5.21
15 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 4.85 1,000 0 50 5.21
16 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 4.80 0 3,200 65 5.24
17 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 4.79 0 0 70 5.25
18 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 4.85 1,200 2,650 60 5.26
19 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 4.90 800 1,750 50 5.26
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 4.85 0 3,200 65 5.29
21 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 4.85 0 4,000 65 5.29
22 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 10 år 4.84 0 1,500 70 5.30
23 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 4.97 0 0 45 5.31
24 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 4.95 1,000 2,000 50 5.32
25 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 4.91 1,000 1,900 60 5.33
26 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 4.89 0 0 65 5.33
27 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 10 år 4.89 1,000 2,190 65 5.33
28 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 4.94 0 0 65 5.38
29 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 4.95 1,200 0 65 5.39
30 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 5.00 1,000 2,500 60 5.42
31 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 5.06 500 1,500 50 5.43
32 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 4.99 1,000 2,000 65 5.43
33 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 4.99 1,000 2,190 65 5.43
34 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 5.00 750 0 65 5.44
35 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 5.00 750 0 65 5.44
36 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 4.99 0 3,590 69 5.46
37 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 5.05 1,200 2,650 60 5.47
38 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 4.99 1,000 2,500 75 5.49
39 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 5.04 1,000 2,190 65 5.49
40 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 5.04 1,300 4,000 65 5.49
41 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 5.14 0 0 45 5.49
42 Romerike Sparebank Fastrente 10 år 5.04 0 3,500 70 5.51
43 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 5.10 750 2,500 60 5.53
44 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 5.15 1,250 3,250 75 5.65
45 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 5.35 3,000 3,000 75 5.87
46 Skue Sparebank Fastrentelån 10 år 5.45 0 0 60 5.89

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1