Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 4.19 0 0 65 4.60
2 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 10 år 4.19 1,000 2,190 65 4.60
3 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 10 år 4.29 0 0 45 4.60
4 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 4.35 0 1,500 35 4.61
5 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 4.35 0 2,800 35 4.61
6 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 10 år 4.29 0 0 50 4.63
7 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 10 år 4.29 0 0 50 4.63
8 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 10 år - 85% 4.29 0 0 50 4.63
9 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 4.30 800 1,750 50 4.64
10 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 4.24 0 0 65 4.65
11 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 4.37 0 0 45 4.68
12 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 4.30 1,000 1,900 60 4.69
13 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 4.30 1,200 2,650 60 4.69
14 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 4.29 1,000 2,190 65 4.70
15 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 4.29 0 3,200 65 4.70
16 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 4.30 750 0 65 4.71
17 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 4.30 750 0 65 4.71
18 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 4.35 1,000 2,500 60 4.74
19 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 4.34 1,000 2,190 65 4.75
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 4.34 0 3,200 65 4.75
21 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 4.34 1,300 4,000 65 4.76
22 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 10 år 4.35 1,000 3,200 65 4.77
23 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 4.40 1,000 2,500 65 4.82
24 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 4.45 0 2,250 55 4.82
25 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 4.40 0 2,900 70 4.84
26 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 4.47 1,000 1,900 60 4.86
27 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 4.50 1,200 2,650 60 4.90
28 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 4.55 1,000 2,000 50 4.90
29 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 4.58 0 0 45 4.90
30 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 4.60 0 0 45 4.92
31 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 4.59 950 2,190 50 4.94
32 Jæren Sparebank Fastrentelån - 10 års binding 4.50 0 3,500 70 4.95
33 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 4.60 1,000 0 50 4.95
34 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 10 år 4.85 0 0 0 4.96
35 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 4.49 1,000 2,500 75 4.96
36 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 4.50 1,250 3,250 75 4.97
37 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 4.55 0 2,900 65 4.97
38 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 4.55 1,000 2,000 65 4.97
39 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 4.60 0 4,000 60 5.00
40 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 4.71 500 1,500 50 5.06
41 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 4.69 0 0 70 5.14
42 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 10 år 4.69 0 1,500 70 5.14
43 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 4.85 750 2,500 60 5.26
44 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 4.80 2,000 2,000 75 5.29
45 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 4.90 1,200 0 60 5.31
46 Romerike Sparebank Fastrente 10 år 4.89 0 3,500 70 5.36

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1